Erasmus+ projektid

Achieving Capability Together

Tehnoloogiline innovatsioon tänapäeval on väga kiire ning on oluline, et meie kool, nii õpetajad kui ka õpilased, käiksid sellega kaasas. Erasmus+ haridusvaldkonna innovatsiooniprojekt keskendubki erinevate uute tehnoloogiate avastamisele, mida saab nii õppimisel kui ka õpetamisel kasutada.

Tutvu projektiga

Aktiivne Euroopa kodanik

Projekt „Aktiivne Euroopa kodanik“ tegeleb õpilaste teadlikkuse tõstmisega sellistes valdkondades nagu,  osalemine poliitilises elus ja teiste inimese  kaasamine poliitikasse; kodanikuks olemise õiguste ja kohustuste võrgustik; panustamine enda kogukonda läbi õpilaste teadlikkuse tõstmise.

Tutvu projektiga

Image

Eco echo

Projekt "Eco echo" tutvustus tuleb varsti.

Tutvu projektiga

Töötajate õpirändeprojekt „Keskkonnateadlikkus algab koolist – TKG kui aktiivne ja roheline kool"

Kavandatud õpiränded on seotud kaasaegse õpikeskkonna ja keskkonnateadlikkuse suurendamisega, õpilaste ja õpetajate kehalise aktiivsuse ja terviseteadliku käitumise tõstmisega, vaimse ja füüsilise keskkonna parendamisega, oskusega käsitleda sotsiaalseid probleeme. Rohelise koolina soovime toimivad keskkonnapõhimõtted veelgi laiapõhjalisemaks muuta.

Tutvu projektiga

Lõppenud projektid

Rahvusvaheline koolidevahelise strateegilise koostöö projekt Erasmus+ KA2 (2017-2020)

Tutvu projektiga