Õppetöö

Image

2023/2024. õppeaasta eesmärgid:

 • Väärtustame vaimset ja füüsilist tervist.

 • Koolis on kujundatud ühised väärtushinnangud, kokkulepped, mida järgib kogu koolipere.

 • On loodud toetav keskkond ennast juhtiva õppija kujunemiseks, sh õpioskuste kujunemiseks.

 • Toimib süsteemne õppekorraldus ja tugi eesti keelest erineva kodukeelega õpilastele.

 • Koolis järgitakse looduse ja säästliku tarbimise põhimõtteid.

Vastuvõtt kooli

Meie koolis saab õppida 1.-12. klassis. Lisaks saab vabade kohtade olemasolul kandideerida eelkooli.

Vastuvõtt 1.-12. klassi Vastuvõtt eelkooli

Trimestrid põhikoolis

 • 1. trimester: 1. september 2023 – 24. november 2023
 • 2. trimester: 27. november 2023 – 8. märts 2024
 • 3. trimester: 11. märts 2024 – 12. juuni 2024

Gümnaasiumi 10.-11. klasside kursuste lõpuajad

 • 1 kursus õppeaastas: 7. juuni 2024
 • 2 kursust õppeaastas: 19. jaanuar 2024, 7. juuni 2024
 • 3 kursust õppeaastas: 24. november 2023, 8. märts 2024, 7. juuni 2024
 • 4 kursust õppeaastas: 3. november 2023, 19. jaanuar 2024, 28. märts 2024, 7. juuni 2024
 • 5 kursust õppeaastas: 20. oktoober 2023, 20. detsember 2023, 23. veebruar 2024, 20. aprill 2024, 7. juuni 2024

Üleminekuklasside viimane koolipäev 12. juuni 2024.

Koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

 • I vaheaeg: 23.-29. oktoober 2023
 • II vaheaeg: 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
 • III vaheaeg: 26. veebruar – 3. märts 2024
 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass): 22.-28. aprill 2024
 • Suvevaheaeg: 13. juuni – 31. august 2024 (v.a. lõpuklassid)

Õppetööga seotud sündmused