Õppetöö

Image

2021/2022. õppeaasta eesmärgid:

 • Eesti keele, kultuuri ja rahvuslikkuse väärtustamine ja tähtsustamine;
 • Muukeelsetele õpilastele mõeldud õpiabi muutmine süsteemsemaks ja tõhusamaks;
 • Aktiivõppepäevade ja projektinädala traditsiooni taastamine, võttes eesmärgiks lõimingu erinevate õppeainete vahel;
 • Gümnaasiumis multimeedia õppesuuna käivitamine;
 • Õpetajatele kooli arendustegevuses ja juhtimises osalemise võimaldamine läbi erinevate komisjonide, metoodikanõukogu, töörühmade;
 • Õpilaste aktiivne kaasamine kooli poolt pakutavate huviringide töösse;
 • Liikumisaasta teemade ja tegevuste integreerimine kooli igapäevaellu.

Vastuvõtt kooli

Meie koolis saab õppida 1.-12. klassis. Lisaks saab vabade kohtade olemasolul kandideerida eelkooli.

Vastuvõtt 1.-12. klassi Vastuvõtt eelkooli

Trimestrid põhikoolis

 • 1. trimester: 1. september 2021 - 26. november 2021
 • 2. trimester: 27. november 2021 - 11. märts 2022
 • 3. trimester: 12. märts 2022 - 10. juuni 2022

Gümnaasiumi 10.-11. klasside kursuste lõpuajad

 • 1 kursus õppeaastas: 10. juuni 2022
 • 2 kursust õppeaastas: 21. jaanuar 2022, 10. juuni 2022
 • 3 kursust õppeaastas: 26. november 2021, 11. märts 2022, 10. juuni 2022
 • 4 kursust õppeaastas: 5. november 2021, 28. jaanuar 2022, 1. aprill 2022, 10. juuni 2022
 • 5 kursust õppeaastas: 15. oktoober 2021, 10. detsember 2021, 11. veebruar 2022, 8. aprill 2022, 10. juuni 2021

Üleminekuklasside viimane koolipäev ja lõpuaktused 13. juuni 2022.

Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal

 • I vaheaeg: 25.-31. oktoober 2021
 • II vaheaeg: 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022
 • III vaheaeg: 28. veebruar – 6. märts 2022
 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass): 25. aprill – 1. mai 2022
 • Suvevaheaeg: 14. juuni – 31. august 2022 (v.a. lõpuklassid)

Õppetööga seotud sündmused