Õppetöö

Image

2022/2023. õppeaasta eesmärgid:

 • Väärtustame vaimset ja füüsilist tervist.

 • Koolis on kujundatud ühised väärtushinnangud, kokkulepped, mida järgib kogu koolipere.

 • On loodud toetav keskkond ennast juhtiva õppija kujunemiseks, sh õpioskuste kujunemiseks.

 • Toimib süsteemne õppekorraldus ja tugi eesti keelest erineva kodukeelega õpilastele.

 • Koolis järgitakse looduse ja säästliku tarbimise põhimõtteid.

Vastuvõtt kooli

Meie koolis saab õppida 1.-12. klassis. Lisaks saab vabade kohtade olemasolul kandideerida eelkooli.

Vastuvõtt 1.-12. klassi Vastuvõtt eelkooli

Trimestrid põhikoolis

 • 1. trimester: 1. september 2022 – 25. november 2022 (57 õppepäeva)
 • 2. trimester: 28. november 2022 – 10. märts 2023 (57 õppepäeva)
 • 3. trimester: 13. märts 2023 – 13. juuni 2023 (61 õppepäeva)

Gümnaasiumi 10.-11. klasside kursuste lõpuajad

 • 1 kursus õppeaastas: 13. juuni 2023
 • 2 kursust õppeaastas: 20. jaanuar 2023, 13. juuni 2023
 • 3 kursust õppeaastas: 25. november 2022, 10. märts 2023, 13. juuni 2023
 • 4 kursust õppeaastas: 4. november 2022, 20. jaanuar 2023, 31. märts 2023, 13. juuni 2023
 • 5 kursust õppeaastas: 14. oktoober 2022, 19. detsember 2022, 10. veebruar 2023, 7. aprill 2023, 13. juuni 2023

Üleminekuklasside viimane koolipäev 13. juuni 2023.

Koolivaheajad 2022/2023. õppeaastal

 • I vaheaeg: 24.-30. oktoober 2022
 • II vaheaeg: 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023
 • III vaheaeg: 27. veebruar – 5. märts 2023
 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass): 24.-30. aprill 2023
 • Suvevaheaeg: 14. juuni – 31. august 2023 (v.a. lõpuklassid)

Õppetööga seotud sündmused