Päevakava

Image

Kell 7.00 avab valvur koolimaja välisukse.
Kell 7.45 tulevad kooli esimeste tundide õpetajad ja korrapidajad.
Kell 7.55 on eelkell esimesse tundi.

Kell 8.00 algab õppetöö. 1-3. klassidel algab õppetöö kell 8.50 ja nende esimene koolitund kestab 1,5 tundi.

Tunnid on 45-minutilised, lühendatud päevadel on tunnid 35-minutilised. Tunnikell heliseb 1 minut enne tunni algust.

Toitlustamine söögivahetundide ajal toimub õpilaspiletite alusel. Palume kõigil kinni pidada omale määratud söögivahetundide ajast!

Tundide ajad

alates 7.30 saab sööklas tasuta hommikuputru
1. tund  8.00-8.45

2. tund 8.50-9.35
4.-5. klasside söögivahetund

3. tund 9.55-10.40
6.-8. klasside söögivahetund

Erandina ajavahemikul kell 10.20-11.00 1.-3. klassid söövad ja on seejärel õues.

4. tund 11.00-11.45
9.-12. klasside söögivahetund

5. tund 12.05-12.50

6. tund 13.00-13.45
Töötajate söögivahetund
14.00-14.20 pikapäevarühma ja kogupäevakooli söömine

7. tund 13.55-14.40

8. tund 14.50-15.35

Kell 15.00-22.00 huviringide töö.

 

 

Lühendatud ehk 35-minutilised tunnid:

1. tund  8.00-8.35
2. tund
 8.40-9.15
3. tund 
 9.35-10.10
4. tund 
 10.30-11.05
5. tund 
 11.25-12.00