Eelkool

Registreerimine eelkooli 2024/2025 õppeaastaks on lõppenud

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  1. Laste arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis.
  2. Positiivse suhtumise kujundamine teadmiste omandamisse.
  3. Arendada olemasolevaid teadmisi.
  4. Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi.
  5. Üldtunnustatud käitumisnormide kujundamine.
  6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust.

Iganädalased õppetunnid:

  • keel, kõne, kirjatehnika
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika, laulmine