Eelkool

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 1. Laste arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis.
 2. Positiivse suhtumise kujundamine teadmiste omandamisse.
 3. Arendada olemasolevaid teadmisi.
 4. Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi.
 5. Üldtunnustatud käitumisnormide kujundamine.
 6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust.

Iganädalased õppetunnid:

 • keel, kõne, kirjatehnika
 • matemaatika
 • käeline tegevus
 • rütmika, laulmine

Õppetöö sel õppeaastal

2023/2024. õppeaastal toimub eelkoolis õppetöö üks kord nädalas – esmaspäeviti või teisipäeviti ajavahemikul 15.00-18.00.

Eelkool alustab 2. oktoobrist 2023 ning kestab kuni 31. maini 2024. aastal.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

Eelkooli kohatasu 52 eurot kuus. Käesolevaks õppeaastaks on registreerimine lõppenud.

Ootame eelkooli lapsevanemaid koosolekule 25. septembril kell 17.00 kooli auditooriumisse.

 

Eelkooli toimumise päeva valimiseks palume täita vorm:

 • Eelkooli registreerimine: (25 kohta)
 • Eelkooli registreerimine: (25 kohta) 

Registreerumine järgmiseks õppeaastaks

Eelkooli registreerimine 2024/2025 õppeaastaks pole veel avatud.