Eelkool

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  1. Laste arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis.
  2. Positiivse suhtumise kujundamine teadmiste omandamisse.
  3. Arendada olemasolevaid teadmisi.
  4. Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi.
  5. Üldtunnustatud käitumisnormide kujundamine.
  6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust.

Iganädalased õppetunnid:

  • keel, kõne, kirjatehnika
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika, laulmine

Õppetöö sel õppeaastal

2022/2023. õppeaasta eelkoolis toimub õppetöö kahes grupis üks korda nädalas - teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Esimesed tunnid algavad 5. oktoobril ja 6. oktoobril.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

Käesolevaks õppeaastaks on registreerimine lõppenud.

Registreerumine järgmiseks õppeaastaks

Eelkooli registreerimine 2023/2024 õppeaastaks on lõppenud.


Eelkooli ei võeta 5-aastaseid lapsi, eelkoolis käiv laps peab olema 1. oktoobriks 6-aastane.

Eelkooli õppekoha tasu on 40€, mis sisaldub ka osalist õppevahendite maksumust.

Lapsi võetakse vastu avalduse alusel, avaldus lae alla siit.

Avalduste saatmine ja täpsem info vastuvott@kuristiku.ee.