Eelkool

Hetkel toimub eelkool distantsõppel ja õpetaja saadab materjali hiljemalt teisipäevaks vanemate meilile.

Eelkooli õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
1. Laste  arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis.
2. Positiivse suhtumise kujundamine teadmiste omandamisse.
3. Arendada olemasolevaid teadmisi.
4. Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi.
5. Üldtunnustatud käitumisnormide kujundamine.
6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust.

Õppetöö toimub kahes grupis üks kord nädalas teisipäeviti ja kolmapäeviti. Rühmi on 2. Õppetöö algab kell 15.00 ja lõpeb 18.00. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

2020/2021 õppeaastaks hakatakse avaldusi vastu võtma alates 1. märtsist 2020.

Iganädalased õppetunnid

• keel, kõne, kirjatehnika
• matemaatika
• käeline tegevus
• rütmika, laulmine

2019/2020. õppeaasta eelkoolis toimub õppetöö kahes grupis üks korda nädalas, teisipäeviti ja kolmapäeviti. Esimesed tunnid toimuvad vastavalt 1. oktoobril kell 15.00 ja 2. oktoobril kell 15.00. Õppetöö lõpeb vastavalt 26. mail ja 27. mail 2020. aastal.

Seoses Tallinna Haridusameti poolse eelkoolide hindade ja töömahu ühtlustamisega Tallinna koolides  muutub alates 1. septembrist 2019  eelkooli kuutasu. See on 40€, milles sisaldub ka osalist õppevahendite maksumust. Lapsi võetakse vastu avalduse alusel, avaldus lae alla siitHetkel on kohad täis, uued soovijad pannakse ootejärjekorda.

Eelkooli ei võeta 5-aastaseid lapsi, eelkoolis käiv laps peab olema 1. oktoobriks 6-aastane.

Täpsem info kantselei@kuristiku.ee