Õpilaste arvud

Viimati uuendatud: 20.09.2019

Jrk Klass Poisid Tüdr. Kokku Kohtade
arv
Vabad
kohad
Klassijuhataja
1 1A 16 14 30 24 -6 Kirsika Rahuelu
2 1B 15 15 30 24 -6 Riina Rotšan
3 1C 16 12 28 24 -4 Merike Metsala-Niglas
4 1D 3 0 3 4 1 Maire Kasser
5 2A 13 13 26 24 -2 Katrin Lehtma
6 2B 10 17 27 24 -3 Siiri Vilgats
7 2C 15 11 26 24 -2 Ly Melesk
8 3A 10 15 25 24 -1 Külli Ratassepp
9 3B 6 19 25 24 -1 Viia Kursk
10 3C 8 16 24 24 0 Kati Lepp
11 4A 14 13 27 24 -3 Marju Jäe
12 4B 9 15 24 24 0 Hanna Kivila
13 4C 11 11 22 24 2 Age Toomsalu
14 4D 12 10 22 24 2 Veinika Lemsalu
15 4V 7 0 7 7 0 Anna Klepinina
16 5A 11 13 24 24 0 Olga Modina
17 5B 10 15 25 24 -1 Valentina Tsirihhova
18 5C 10 15 25 24 -1 Linda Veski
19 5D 8 17 25 24 -1 Kristi Viires
20 6A 14 11 25 24 -1 Tiia Tarm
21 6B 10 12 22 24 2 Andres-Aare Tooming
22 6C 12 14 26 24 -2 Natalja Kedrov
23 6D 11 10 21 24 3 Liidia Kuusksalu
24 6E 3 0 3 3 0 Anne Soolepp
25 7A 16 13 29 24 -5 Priit Ratassepp
26 7B 15 14 29 24 -5 Katrin Näär
27 7C 14 13 27 24 -3 Marje Kallasvee
28 8A 11 15 26 24 -2 Ellen Plaado
29 8B 12 14 26 24 -2 Annela Valdi
30 9A 11 16 27 24 -3 Margarita Eero
31 9B 8 13 21 24 3 Ele-Marika Sooväli
32 9C 10 13 23 24 1 Heli Jakobson
33 9E 4 0 4 6 2 Maire Kasser
34 10A 10 18 28 30 2 Karmen Kisel
35 10B 12 16 28 30 2 Marilis Kirotar
36 11A 15 16 31 30 -1 Kirsti Vooglaid
37 11B 11 13 24 30 6 Heli Paju
38 12A 8 19 27 30 3 Ülle Piibar
39 12B 15 10 25 30 5 Sirje Vasmann-Perend
      Kokku: 917 820 3