Kogupäevakool

Tallinna Kuristiku Gümnaasium avas 2019. aasta septembrist kogupäevakooli 1. klasside õpilastele. Kogupäevakooli eesmärgiks on mitmekesistada õppetööd, luua paremad võimalused õpilaste õpimotivatsiooni suurendamiseks ja õpitulemuste parandamiseks.

Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis. Kogupäevakoolis ühendatakse õppekava järgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. Huvitegevusringid toimuvad vastavalt eesmärkidele nädalaplaani alusel. Õpilased saavad osaleda eesti keele, kunsti-, loovus-, rütmika-, jooga- ja õuemängude ringis. Ringides on õpilased jagatud kahte rühma. Kogupäevakooli õpilastel on kohustus osaleda nädalaplaanis olevates ringides.

Lapsevanem kirjutab septembris avalduse kogupäevakooli tegevusest osavõtu kohta. Paberkandjal AVALDUSE annab lapsevanem klassijuhatajale.

Kogupäevakool töötab kuni kella 17.00. Kogupäevakool on õpilastele tasuta.

Tasuda on vaja kogupäevakooli lõunasöögi eest. Toitlustusküsimustega tegeleb TOITLUSTAJA. Ühe toidukorra maksumus on 1.34 eurot. Maksta saab 1 kuu korraga või sularaha eest samal päeval. Üks kuu korraga makstes on kaks võimalust: lapsevanem kannab ettemaksu toitlustaja arvele kodulehel näidatud kuupäevaks ja laps ongi nimekirjas. Või sõlmib lapsevanem toitlustajaga lepingu ja toitlustaja edastab ettemaksuarve 7-päevase maksetähtajaga. Lepingu leiab Toitlustaja leheküljelt.

Päevaplaan

13.00 Kogunemine kogupäevakooli ruumi B303. Ilusa ilma korral tegevused õues, kehva ilma korral koolimajas.
13.45 Lõunasöök kooli sööklas.
14.10 Ringi- ja õppetegevus (lugemise harjutamine, koduste ülesannete lõpetamine).
16.00 Ilusa ilmaga õues, individuaalne tegevus pikapäevarühmas (mängimine, õppimine).
17.00 Kojuminek

Kogupäevakooli õpetajad on Silva Jõesaar ja Gea Pulst
kogupaevakool@kuristiku.ee

Kogupäevakooli meelespea

• Osalemiseks on vaja esitada vanema kirjalik avaldus.
• Õpilase lahkumine kooli territooriumilt kogupäevakoolis viibimise ajal on rangelt keelatud.
• Kui vanem on maksnud kogupäevakooli lõunasöögi eest, aga laps puudub koolist pikemalt kui 3 päeva, tuleb toidust loobumiseks teatada toitlustajale. Vanem teatab puudumise alguse ja lõpu e-posti aadressil puudumine@taldrik.ee. Laps võetakse toidult maha teatamisest järgmisel päeval. Teate puudumisel toiduraha tasaarvestamist ei toimu.
• Vanem tuleb lapsele järele kogupäevakooli, juhul kui ei ole muud eelnevat omavahelist kirjalikku kokkulepet kooli ja lapsevanema vahel.
• Kogupäevakoolis kehtib päevakava.
• Kui laps läheb tualetti, puhvetisse või hakkab koju minema, teatab ta sellest kindlasti õpetajale.
• Õpilase kogupäevakoolist lahkumiseks tuleb esitada vanemal avaldus.
• Õpilase puudumise korral kogupäevakoolist teatab lapsevanem sellest kirjalikult paberil või e-posti aadressil kogupaevakool@kuristiku.ee. Muudatustest õpilase päevakavas (õpilane läheb erandkorras koju varem jm) teatab lapsevanem kogupäevakooli õpetajale kirjalikult.