Klass+VR (2019-2021)

Image
Klass+VR

Projekti nimi: Klass+VR

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2019–31.12.2021

Partnerid:

  • Tallinna Kuristiku Gümnaasium
  • Pelgulinna Gümnaasium
  • Tartu Erahariduse Edendamise Selts (TERA)
  • Tartu Kivilinna Kool
  • Tartu Ülikool (koolituspartner)

Projekti eesmärk: Klass+VR projektis ühendavad jõud kaks Tallinna ja kaks Tartu kooli, et võtta kasutusele virtuaalreaalsus ja liitreaalsus õppetöös. Õpetajatel ja õpilastel tekib valmisolek kasutada õppimise eesmärgil VR/AR vahendeid toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas ning samuti on tagatud ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Töö käigus loovad õpilased ja õpetajad õppematerjalid, mida saavad kasutada koostööpartnerid ja teised soovijad nii formaal- kui mitteformaalhariduses ja kaasavas õppes.

Projekti oodatav tulemus: Projekti eesmärkideks on teada saada, kuidas VR ja AR tehnoloogiat koolikontekstis paremini ära kasutada nelja kooli näitel:

  • Tulemus A - protsessi raames õpivad antud koolide õpetajad ja õpilased kasutama tehnoloogiat hariduslikul eesmärgil. Eraldi eesmärgiks on kaasata HEV õpilased ja leida võimalused kasutada asju ka mitteformaalahariduses. Luuakse ülevaade, kuidas erinevates õppeainetes antud tehnoloogiat kasutada (materjalid, ülesanded, õpimudelid). Ülevaatele lisatakse praktilised kogemuste näited ainetundidest ja õpetajate/õpilaste tagasiside.
  • Tulemus B - saadakse teadmine, millised seadmed on töökindlad, kuidas saab parimalt korraldada koolidevahelist seadmete ja praktika jagamist. Tekib juhendmaterjal ja soovituste kogum, mida saavad kasutada projektikoolid ja kõik teised Eesti koolid. Luuakse seadmete kasutusmudel, mis võimaldab neljal koolil kasutada seadmeid ühiselt. Nii hoitakse kokku seadmete soetamisele kuluvat ressurssi. Samuti saadakse ülevaade, milline õpisisu on VR/AR valdkonnas õppimiseks 6 valdkonnas koolikõlbulik ning millist õppesisu tegelikult vajatakse.
  • Tulemus C - tekib tark tellija, kes on võimeline rääkima pakkujatega läbi, millist hariduslikku sisu antud tehnoloogiat kasutades võiks riik keskselt tellida. Tark tellija omab pädevaid õpetajaid viies valdkonnas (matemaatika, loodusained, sotsiaalained ning kunsti- ja tehnoloogiaained), kes saavad sisulistes küsimistes kaasa rääkida.

Projekti koduleht: vr.kuristiku.ee