Kooli tervishoiu teenused

Image

Koolilapse igakülgse arengu toetamiseks pakume 7–19-aastastele õpilastele koolitervishoiuteenuseid.

Koolitervishoid tegeleb:

 • Haiguste ennetamise ja varajase avastamisega
 • Esmaabi osutamisega
 • Tervisliku koolikeskonna toetamisega
 • Tervist väärtustava käitumise kujundamisega

Kooliõe ülesannete hulka kuuluvad järgmised tegevused:

 • Esmaabi andmine haigestumiste ja õnnetusjuhtumite korral
 • Haigusi ennetav ja tervisekasvatuslik nõustamine
 • Tervisekaitselised tegevused
 • Immuniseerimise teostamine lapsevanema nõusolekul
 • Õpilaste tervisekontroll (I; III; VII; X kl) lapsevanema nõusolekul

Tervisekontrolli käigus jälgib ja hindab kooliõde õpilase:

 • Üldist tervise seisundit
 • Luu- ja lihaskonda ning sugulist arengut
 • Nägemis- ja kuulmisteravust
 • Vererõhku, pikkust ja kaalu
 • Naha ja limaskestade seisundit
 • Rühti ja kõnet
 • Emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu
 • Käitumisega seotud kaitse- ja riskifaktoreid

Kooliõde teostab vaktsineerimist riikliku immuniseerimiskava alusel:

 • Difteeria-Teetanus-Läkaköha-Poliomüeliit
 • HPV-inimese papilloomviirus
 • Leetrid-Punetised-Mumps

Kooli tervishoiu kabinet asub A-korpuse 1. korrusel ruumis 104.

Vastu võtavad:

Kooliõde Elise Gertrud Vellet
Telefon: 5620 0150
Tööaeg: E, K, N kell 8.00–16.00

Kooliõde Egle Türk
Telefon: 5625 6651
Tööaeg: T, R kell 8.00–16.00

E-post: med@kuristiku.ee
Täpsustav sisuline info kodulehel www.kooliode.ee

Kooliõe soovitused vanematele

 • Palun hoidke haige laps kodus
 • Palun teavitage kooliõde õpilase kroonilistest haigustest
 • Krooniliste haigustega õpilastele andke kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid

Palun tagage:

 • Enne koolipäeva algust lapsele hommikusöök
 • Vajalik puhke- ja uneaeg
 • Õppimiseks vajalikud tingimused

Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele!

Juhendvideod