Kiusamisvaba Kool

Image
Kiusamisvaba Kool

Meie koolis rakendatakse alates sügisest 2023 KiVa programmi.

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut)

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile aadressil kiva@kuristiku.ee või täida see ankeet.

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Annabel Jõeleht, Annabel.Joeleht@kuristiku.ee
 • Carolyn Puusep-Ronk, Carolyn.Puusep-Ronk@kuristiku.ee
 • Anna Klepinina, Anna.Klepinina@kuristiku.ee 
 • Kristel Aloe, Kristel.Aloe@kuristiku.ee 
 • Olga Lavrientieva, Olga.Lavrentieva@kuristiku.ee 
 • Juta Raun, Juta.Raun@kuristiku.ee
 • Riina Schwede, Riina.Schwede@kuristiku.ee
 • Kaia Teder, Kaia.Teder@kuristiku.ee

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: