Lõppenud: Rahvusvaheline koolidevahelise strateegilise koostöö projekt Erasmus+ KA2 (2017-2020)

Image
Erasmus+

Rahvusvahelise koolidevahelise strateegilise koostöö projekti Erasmus+ KA2 peakoordinaator on Tallinna Kuristiku Gümnaasium.

Digitaalne Kirjaoskus ja Kultuuripärand on viie Euroopa riigi koostööprojekt.

Partnerid:
1. Lycee Saint-Exupery Mantes la Jolie, Mantes la Jolie, Prantsusmaa
2. AR Gatti de Gamond, Brüssel, Belgia
3. Risskov Gymnasium, Aarhus, Taani
4. Klaus -Groth -Schule, Neumünster, Saksamaa             

Ühise projekti kasuks otsustati mitmel põhjusel, kuid määravaks said varasemad kogemused kultuuripärandit käsitlevate projektidega kui ka eelnev positiivne koostöö. Uus ühine digitaalse kirjaoskuse valdkond sai valitud huvist jagada digitaalsete õppevahendite kasutamise kogemusi ja õppida üksteiselt.

Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Taani on tugeva identiteedi- ja rikkalikku kultuuripärandiga riigid, kes on hästi tuntud üle terve maailma. Eesti on väike põhjamaa riik, mida on mõjutanud mitmed okupatsioonid ning jätnud talle oma jälje. Kuid eestlased on uhked oma traditsioonide üle ja on suutnud säilitada oma identiteedi, vaatamata keerulistele ajaloo käikudele. Need erinevused muudavad koostöö kindlasti väga huvitavaks.

Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate huvi oma riigi ja Euroopa kultuuripärandi vastu läbi mitme aspekti. Kasutades moodsaid tehnoloogiaid innustatakse õpilasi koostööd tegema ja probleemidele lahendusi leidma. Kindlasti on üheks projekti lisaväärtuseks õpilaste enesekindluse suurenemine võõrkeele kasutamisel.

Õppeprotsessi toetavad koolitused tänapäevaste digitaalsete vahendite ja hariduslike online-keskkondade kasutamisest. Keskendutakse järgmistele teemadele: reisplaani koostamine, transpordivahendid, turvalisus, temaatiline sõnavara ja reisipäeviku koostamine.

Projekti pikkuseks on planeeritud kolm aastat, mille jooksul toimub viis õpilasgruppide vahetust ning 6 projekti koosoleku. Nende käigus avaneb õpilastel võimalus õpitut praktikas kasutada ja kogemusi vahetada. Iga partnerkool korraldab ühe õpilasvahetuse ning vastutab selle eduka läbiviimise eest, projekti üldkoordinaator viib läbi kõik koosolekud.

Projektitöö üldkoordinaator – Margarita Eero, TKG projektitöö koordinaator – Anu Kurik.

Projekti raames on toimunud juba neli õpilasvahetust, milles on osalenud 20 Kuristiku noort. Tänaseks on juba tutvutud Saksamaa, Taani ja Prantsusmaa eluolu- ja kultuuripärandiga. Töö toimub alati rahvusvahelistes rühmades. Töökeeleks on inglise keel ja nädala jooksul valmib materjalide kogum vastava piirkonna kultuuriobjektidest, mille kohta otsitakse iseseisvalt infot ja tehakse valik vastavalt etteantud teemale.

Projekti materjalide- ja tulemustega saab tutvuda põhjalikumalt  projekti saidil, aadressil https://twinspace.etwinning.net/51161/pages/page/614214

 

 

23.-27. septembril 2020 toimus neljas strateegiline õpilaste ja õpetajate kohtumine Tallinnas

20 kuristiklast majutasid välismaalasi oma kodudes ja vastutasid nende heaolu ning turvalisuse eest. Oli väga tihe ja tegus nädal.

Selle kohtumise teemaks oli „When in Estonia do as the Estonians do“. Meie külalistel oli võimalus näha võrratut eesti loodust, maitsta traditsioonilist eesti toitu ning tutvuda tuntuimate vaatamisväärsustega Tallinnas ja väljaspool.

Õpilaste tagasiside:

See projekt oli üks digitaalselt kõige arendavaid projekte, milles olen osalenud. Kindlasti oli see ka keeleliselt väga hea projekt, kuna terve nädala jooksul pidime suutma harjuda erinevate olukordadega ja oskama rühmakaaslastele inglise keeles selgitada oma mõtteid ja end väljendada. Seega oli see keelepraktika poole pealt väga arendav. Nädala jooksul saime end proovile panna erinevates olukordades. Samuti tuleb ära mainida, et projekti käigus leidsime palju uusi sõpru, kes kõik on erinevatest rahvustest, ent siiski meie eakaaslased. Tuli välja, et tegelikult on meil väga palju ühist. Annabel V. 11.b

Väga hea võimalus saada uusi kogemusi ja uusi tutvusi. Lähed nädalaks ajaks võõrasse riiki ja võõrasse perre. See ei ole tegelikult üldse nii hirmus nagu see kõlab. Nädal möödub kui linnulennul ja sa oled juba nii lähedaseks kõigiga saanud, et ei tahagi kohe ära minna. Hiljem tuleb su majutaja ka sinu juurde ja saate koos Eestit avastama minna! Sellest projektist saab tõesti eluaegseid sõpru. Kui sulle vähegi suhelda meeldib siis osale kindlasti! Sandra 11.a

Projekt paneb sind otseselt olukorda, kus oled sunnitud väljuma oma mugavustsoonist läbi selle, et võõras inimene välisriigist tuleb sinu juurde elama, käib sinuga kaasas ja sa pead temaga arvestama ja tutvustama talle oma riigi tavasid ja kombeid ja kõike seda inglise keeles. Sul on iga päev kõrval inimesed, kellel pole Eestist halli aimugi ja on samas väga uudishimulikud, mis kasvatab sinus endas huvi ümbritseva üle. Robi 12.b

Huvitav nädal, kus saab tutvustada külalistele oma linna ja kanti, kus elan ja käin koolis. Hea viis harjutada oma inglise keele oskust ka ning giidina näidata külalistele oma kodulinna ja samas saab hea kogemuse video tegemises. Greg 12.b

 

Mida õppisid ja kas projektis osalemine oli Sulle kasulik?

Õppisin projektist juttu alustada ja seda arendada, grupitöid ja teistega arvestama. Need oskused mida läheb tulevikus vaja ja neid oskuseid on vaja arendada. Edvin 11.b

Õppisin, et igas olukorras tuleb teha rühmakaaslastele kompromisse ja nendega arvestada. Tuleb leida nö kuldne kesktee, kuidas ideid omavahel kombineerida. Kindlasti õpetas projekt ka huvitavaid fakte nt Vanalinna ja Viru raba kohapealt. Ühtlasi õppisin olukorras ümberorienteerumist ehk kui sul on vaja nt kohe kellelegi midagi tõlkida ja sa pead andma sama mõtte edasi. Võin kindlalt öelda, et projektis osalemine oli minu jaoks kasulik, sest nädal aega intensiivset inglise keele praktikat tuleb igati kasuks, kuna see erineb nö tavapäeval inglise keelega kokkupuutumisest. Annabel V. 11.b

See projekt andis uskumatult palju tutvusi, kogemusi, mälestusi jne. Kõik õpilased olid aktiivsed ja uskumatult sallivad. Olen lõputult tänulik, et saan osaleda sellises projektis. Samuti sain ka palju keelepraktikat. Jennifer 12.b

Ma õppisin hindama aega, sain aru, et nädal on lühike aeg ning tuleks kasutada sellest kõik tehes tegevusi, mida on tore koos teha. Meelis 11.b

Projektis osalemine andis rohkem julgust inglise keeles suhelda ning võimaluse panna ennast proovile, olles põhimõtteliselt 24/7 koos välismaalasega, kellest väga palju ei tea. Ennika 12.b

Õppisin teiste kultuuridest väga palju ja arendasin kõvasti sõnavara nii eesti, inglise kui ka saksa keeles. Projektis osalemine oli igati kasulik. Sain enda suhtlemisoskused tõsiselt proovile panna kuna enamus ajast ei olnud sõpra ega kedagi tuttavat lähedal. Sandra 11.a

Õppisin projektis osalevate riikide koolidest ja nende koolisüsteemidest. Lisaks õppisin uusi taani-, prantsuse-, saksakeelseid väljendeid. Õppisin, et enne töö ja vaev, siis lõbu. Robi 12.b

Õppisin video tegemist, kuidas seda ette planeerida, plaane teostada ning töö käigus leida parem idee ja kasutada hoopis seda. Projektis osalemine oli kasulik, sest ma ise ka õppisin selgeks mõned uued ingliskeelsed väljendid. Sain suulise tõlkimise  kogemuse ja oskan nüüd tõlkida inglisekeelset juttu paremini välismaalastele. Greg 12.b

 

Millist kasu toovad sellised projektid koolile?

Sellised projektid tutvustavad kooli teistele riikidele ja aitavad kujundada rahvusvahelist mainet. Ühtlasi aitab see projekt koolil tutvuda teiste riikide koolisüsteemidega ja võrrelda neid enda omaga, mistõttu saab teha ettepanekuid uuendusteks. Annabel V. 11.b

Meie koolile võimaldab see võõrkeele arendamist  ja enesekindluse suurendamist inimestes. Meelis 11.b

Sellised projektid aitavad koolil luua sõprussidemeid ja arendada koostööd. Ennika 12.b

See toob palju head kooli mainele. Samuti saavad teised kaasõpilased ja õpetajad midagi uut kogeda. Sandra 11.a

Kõik näevad kuidas õpitakse teistes koolides. Gregor 11.a

Projektid avaldavad meie koolile erinevate kultuuride mõju. Näitavad meile, kuidas teistes riikides õppimine käib ning me näitame nendele, kuidas meil siin kõik toimib. Greg 12.b

 

Mis on Sinu eredaim mälestus sellest nädalast?

Minu eredaim mälestus sellest nädalast on kindlasti Viru rabas käik, sest hoolimata vihmast ja tavalisest Eesti ilmast, oli meil ikkagi väga lõbus ja huvitav. Eriti tore oli vaadata välisriikidest tulnud õpilaste reaktsioone, kui nad nägid, mida on Eesti loodusel pakkuda. Asja tegi proovilepanevaks ka asjaolu, et pidime ise tõlkima giidi juttu inglise keelde. Minu jaoks oli see täiesti uus kogemus ja selles suhtes oli see keeleliselt väga arendav, sest sa pidid hoolikalt giidi kuulama ja suutma ise mõtet edasi rääkida. Ning oli ka näha, et puhtas Eestimaa looduses viibimine tegi kõigile head. Annabel V. 11.b

Eredaim mälestus oli Viru raba matk, kuna kõikide külaliste näod väljendasid rahulolu. Arvatavasti kõik nägid sellist kohta esimest korda elus ning kõik olid lihtsalt väga põnevil. Greg 12.b

 

Nimeta 3 asja, mida Sa enne projektinädala üritusi ei teadnud.

Sain ka ise palju uut teada enda linna ja Eesti looduse kohta. Edvin 11.b

Telefoniga saab terve filmi teha. Koos töötamisel PEAB olema lõbus. Inimestesse peab uskuma. Meelis 11.b

Ei teadnud, et koolielu nii raskeks pärast Erasmuse nädalat läheb, et Apple'i iMovie programm on nii lihtne monteerimiseks. Sain väga palju teada partnerriikide haridussüsteemidest. Robi 12.b

Mis õigused ja kohustused on noortel teistes riikides. Millised on nende riikide noored ning nende hobid ja väärtushinnangud. Gregor 11.a