Erasmus+ projekt „Achieving Capability Together“

Image
ACT

Selle õppeaasta teisest poolest käivitus uus Erasmus+ projekt „Achieving Capability Together“, mille koordinaatoriks on just meie oma Kuristiku gümnaasium.

Tehnoloogiline innovatsioon tänapäeval on väga kiire ning on oluline, et meie kool, nii õpetajad kui ka õpilased, käiksid sellega kaasas. Erasmus+ haridusvaldkonna innovatsiooniprojekt keskendubki erinevate uute tehnoloogiate avastamisele, mida saab nii õppimisel kui ka õpetamisel kasutada. Väga oluline aspekt on ka võõrkeelte arendamine, sest digitaalsed vahendid on väga suures osas inglise keeles.
Projekt on rahvusvaheline ning partnerid on pärit Hispaaniast, Türgist, Iirimaalt ja Leedust. Selle kestvuseks on 28 kuud, mille jooksul reisivad vähemalt 5 õpilast ja 2 õpetajat kõikidesse riikidesse ja osalevad erinevates töötubades ja üritustel, mida partnerkoolid on ette valmistanud. Suhtluskeeleks on inglise keel, kuid kasutatakse võimalust, et teha tutvust ka võõrkeeltega, mida partnerriikides räägitakse.

Meie koolist osaleb 10.-11. klassidest 22 õpilast. Kandideerimisprotsessi käigus sai õpilastelt küsitud, mis on peamised põhjused, miks just see projekt neid kõnetas ja miks sellest osaleda tahetakse. Mõned näited õpilaste vastustest:

Minu jaoks on see projekt kasulik sellepärast, et saan arendada veelgi oma inglise keelt suhtlustasandil. Saan rakendada omandatud teadmisi inglise keeles päriselus ning samal ajal veel juurde õppida. Tahan avastada uute maade kultuuri ja kombeid ning leida uusi sõpru. Tahan ise ka kunagi palju reisida ja ka välismaal elada ning arvan, et see aitab mind. Teiste jaoks võib see kasulik olla sellepärast, et saan olla aktiivne ja abivalmis kaaslane meie projektis.

See on hämmastav võimalus luua suhteid, laiendada silmaringi ning veeta imehästi aega. Meile antakse võimalus esindada meie kooli, tutvustada Eestit ning saada teadmisi teiste riikide kohta.

Ma arendan oma silmaringi, saan rohkem kogemusi ja teadmisi juurde ning loon uusi suhtlussidemeid Teiste jaoks on minu osalemine kasulik, sest olen hea tiimitöötaja, olen juba suhteliselt laia silmaringiga ning meeldivad huvitavad ja uued väljakutsed. Tänu oma kogemustele erinevate ürituste korraldamisel võin teistele suureks abi olla.

Arvestades hetkelist seisu koroonaviiruse tõttu, ei ole kahjuks õpilased ja õpetajad veel näost näkku saanud kohtuda. Hoolimata sellest, toimus maikuu keskel esimene ühine Zoom’i videokõne, millest võttis osa rohkem kui 60 inimest. Projektis osalevad õpilased on vanuses 12-17 aastat.
Alustuseks tutvustas üks õpilane igast riigist oma kooli ja kodumaad. Abimaterjalideks olid Youtube’i videod ja PowerPointi esitlused. Selleks, et kõik õpilased saaksid omavahel suhelda, jagati nad erinevatesse tubadesse Zoomis. Igas toas oli vähemalt 5 õpilast erinevatest riikidest ja lisaks õpetaja, kes osales moderaatorina. Õpilastel ei esinenud mingeid probleeme suhtlemisel ning teemad, millest räägiti, olid seinast-seina. Näiteks arutleti praeguse koroonaviiruse pandeemia, distantsõppe, hobide, tulevaste ametite üle. Nii õpilaste kui ka õpetajate tagasiside oli ülimalt positiivne. Õpilased ei jõua ära oodata, kuna saaks kohtuda päriselus. Kindlasti on plaanis veel vähemalt üks ühine Zoom’i kõne ja loodetavasti toimub esimene õpilasvahetus juba 2021. aasta teises pooles.

 

Pojekti õpiränded

 

Vaata ka projekti tervik kausta, kus asuvad kõik materjalid.