Roheline kool

Image
Roheline kool

Programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 53000 kooli 67 maalt. 2020. aasta märtsi seisuga osaleb Rohelise Kooli programmis 144 Eesti haridusasutust.

Kuristiku Gümnaasium liitus programmiga oktoobris 2017. Projektijuht on Karmen Kisel, koordinaator Külli Ratassepp. Lisaks kuuluvad töörühma mitmed loodusainete ja algklasside õpetajad, lapsevanemate esindajad ning õpilased 3.-12. klassist.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi: seitsmest sammust koosnev strateegia, käsitletavad teemad ja rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud. Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. Aastas tegeldakse süvitsi vähemalt kolme teemaga.

2020/21. õppeaasta teemad Kuristiku Gümnaasiumis on:
1. Globaalne keskkond
2. Elurikkus ja õueala
3. Tervis ja heaolu

Projekti on kaasatud kogu kool. Igal sügisel moodustatakse keskkonnatöörühm, mis käib iga õppeveerand koos koosolekutel. Igal aastal viiakse läbi kooli keskkonnaküsitlus õpilaste ja õpetajate hulgas, mille tulemusel valmib kooli keskkonnaanalüüs ja selle põhjal omakorda tegevuskava käesolevaks õppeaastaks. Tegevuskava täieneb iganädalaselt, kuna keskkonnaharidust lõimitakse õppetöösse pidevalt, toimuvad temaatilised eriüritused, töötoad ja projektid.

Kooli töörühma koosseis 2020/21 õppeaastal:
Õpetajad: Karmen Kisel, Külli Ratassepp, Ly Melesk, Ele-Marika Sooväli, Kirsti Vooglaid, Katrin Näär, Margit Onga
Õpilased: … 3a, … 3a,… 3a, … 5c, …5c, … 3c, …3c, … 12a, … 5a, … 3a, … 4c, …11b, … 8a, … 8a, … 6d, … 6d, … 5b, … 10b, … 10b, … 7b, … 7b, … 12b, … 12b, … 9c, …7c
Lapsevanemad: Rohelise kooli töörühma koosolekutel osalevad ka kolm lapsevanemat.

Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnapõhimõtted on:
1. Kustutame ruumist lahkudes tuled.
2. Ei raiska vett.
3. Taaskasutame paberit.
4. Osaleme keskkonnateemalistes projektides.
5. Prügi maha ei viska.
6. Sorteerime prügi õigesti.
7. Käime võimalikult palju jala.
8. Ei raiska toitu.
9. Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi võimalusi.
10. Hoiame loodust ja loomi.

Programmi eesmärk on, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma lapsi.

Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise kooli projektitegevustega saab kursis olla pidevalt täieneva blogi vahendusel: http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/

Üldinfot Rohelise kooli programmi kohta Eestis leiab järgmiselt lehelt: http://www.tallinn.ee/est/Roheline-kool-3

Programmi rahvusvaheline veebileht asub aadressil: http://www.ecoschools.global/