Roheline kool

Image
Roheline kool

Rohelise kooli programm on tuntud ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm (Eco Schools) õppeasutustele. Programmi eesmärgiks on süsteemselt ja jätkusuutlikult integreerida keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja käitumist kooli või lasteaia tegevustesse. Eestis on tänaseks Rohelise kooli programmiga liitunud u 180 kooli ja lasteaeda, sh mitu huvikooli. Üle maailma on võrgustikus 72 riiki ja kokku üle 59 000 õppeasutuse.

Rohelise kooli programmi tutvustav video: https://www.youtube.com/watch?v=87o7zTUkVUI

Kuristiku Gümnaasium liitus programmiga oktoobris 2017. Meie koolile on omistatud Roheline lipp nüüdseks juba kolmel korral – 2018., 2020. ja 2022. aastal.

Rohelise kooli projektijuht on Külli Ratassepp, projekti koordinaator Ly Melesk. Lisaks kuuluvad töörühma mitmed loodusainete ja algklasside õpetajad, lapsevanemate esindajad ning õpilased 3.-12. klassist.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi: seitsmest sammust koosnev strateegia, käsitletavad teemad ja rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud. Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. Aastas tegeldakse süvitsi vähemalt kolme teemaga.

2022/23. õppeaasta teemad Kuristiku Gümnaasiumis on:
1. Globaalne kodakondsus.
2. Tervis ja heaolu.
3. Toit.

Projekti on kaasatud kogu kool. Igal sügisel moodustatakse keskkonnatöörühm, mis käib iga õppeveerand koos koosolekutel. Igal aastal viiakse läbi kooli keskkonnaküsitlus õpilaste ja õpetajate hulgas, mille tulemusel valmib kooli keskkonnaanalüüs ja selle põhjal omakorda tegevuskava käesolevaks õppeaastaks. Tegevuskava täieneb iganädalaselt, kuna keskkonnaharidust lõimitakse õppetöösse pidevalt, toimuvad temaatilised eriüritused, töötoad ja projektid.

Kooli töörühma koosseis 2021/22 õppeaastal:
Õpetajad: Külli Ratassepp, Ly Melesk, Kirsti Vooglaid, Katrin Näär, Margit Onga, Eda Rohula.
Õpilased: ….3a, ….3b, … 7b, … 7b, … 5c, … 5c, … 6d, … 6d, … 4a, … 6b, … 6b, … 6b, … 6c, … 10a, … 10a, … 8b, … 8b, … 9a, … 9a, … 9a, … 4b, … 4b, … 12b, … 4c, … 4c.
Rohelise kooli töörühma koosolekutel osalevad võimalusel ka kaks lapsevanemat.

Roheline kool

Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnapõhimõtted on:
1. Kustutame ruumist lahkudes tuled.
2. Kasutame vett säästlikult.
3. Taaskasutame paberit.
4. Osaleme keskkonnateemalistes projektides.
5. Sorteerime prügi liigiti.
7. Käime võimalikult palju jala või sõidame jalgrattaga.
8. Tarbime toitu heaperemehelikult ja väldime raiskamist.
9. Õpime ja liigume aktiivselt õues, kasutame oma koolihoovi võimalusi.
10. Hoiame loodust ja loomi.

Programmi eesmärk on kasvatada põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi, kes kasvatavad samas vaimus ka oma lapsi.

Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise kooli projektitegevustega saab kursis olla pidevalt täieneva blogi vahendusel: http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/

Rohelise kooli programmi kohta Eestis leiab programmi koordinaatori Tartu loodusmaja lehelt: http://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Programmi rahvusvaheline veebileht asub aadressil: http://www.ecoschools.global/