Vastuvõtt 2.–9. ja 11.–12. klassi

3.1. Kool võtab vastu uusi õpilasi 2.-9. klassi ja 11.-12. klassi vabadele kohtadele kirjaliku taotluse alusel.

3.2. Taotluse esitanud õpilase ja tema vanematega viiakse võimalusel läbi vestlus koolis kohapeal või olenevalt epidemioloogilisest olukorrast veebi vahendusel. Iga vestluse aeg ja koht teavitatakse kirjalikult emaili teel vähemalt kolm päeva ette.

3.3. Kui põhikooliklassidesse on kandideerijaid rohkem kui vabu õppekohti, arvestab kool õpilaste eelneva aasta õpitulemusi ning vestlusel avalduvat õpimotivatsiooni astuda antud kooli.

3.4. Soovi korral õppima asuda gümnaasiumi 11.-12. klassi, on vastuvõtu aluseks sobivus õpilase eelnevas õppeasutuses läbitud kursuste sisu ja arvuga, samuti arvestab kool õpilase eelneva aasta õpitulemusi ning vestlusel avalduvat õpimotivatsiooni astuda antud kooli. 

3.5 Õpilaskandidaadid arvatakse kooli õpilaste nimekirja direktori otsusel pärast kirjaliku avalduse ja nõutavate dokumentide (vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”) esitamist.

Info ja registreerimine: vastuvott@kuristiku.ee

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused