Vastuvõtt 2.–9. ja 11.–12. klassi

Kool võtab vastu uusi õpilasi 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vabadele kohtadele kirjaliku taotluse alusel. 
Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud: 

  • lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed) 2.–9. klassi astumisel  ja  õpilase avaldus gümnaasiumisse 11.–12. klassi astumisel; 
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri; 
  • tervisekaardi väljavõte; 
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia; 
  • digitaalne foto õpilaspileti jaoks; 
  • kinnitatud väljavõte õpilasraamatust. 

Soovi korral õppima asuda gümnaasiumi 11.–12. klassi on vastuvõtu aluseks sobivus eelnevas õppeasutuses läbitud õppekavaga. Lisaks tuleb esitada põhikooli lõputunnistuse originaal.

Info ja registreerimine: kuristiku@kuristiku.ee

 

Vaata meie gümnaasiumi õppekeskkonda tutvustavat video (pärit 12. klassi uurimistööst, autor Karl-Olaf Olmann):

Õppetööga seotud sündmused