Vastuvõtt 2.–9. ja 11.–12. klassi

3.1. Kool võtab vastu uusi õpilasi 2.-9. klassi ja 11.-12. klassi vabadele kohtadele kirjaliku taotluse alusel.

3.2. Taotluse esitanud õpilase ja tema vanematega viiakse võimalusel läbi vestlus koolis kohapeal või olenevalt epidemioloogilisest olukorrast veebi vahendusel. Iga vestluse aeg ja koht teavitatakse kirjalikult emaili teel vähemalt kolm päeva ette.

3.3. Kui põhikooliklassidesse on kandideerijaid rohkem kui vabu õppekohti, arvestab kool õpilaste eelneva aasta õpitulemusi ning vestlusel avalduvat õpimotivatsiooni astuda antud kooli.

3.4 Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

3.4.1. lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed) 2.-9. klassi astumisel ja õpilase avaldus gümnaasiumisse astumisel;

3.4.2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;

3.4.3. tervisekaardi väljavõte;

3.4.4. lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3.3.5.kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

3.3.6. nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

3.4 Soovi korral õppima asuda gümnaasiumi 11.–12. klassi, on vastuvõtu aluseks sobivus õpilase eelnevas õppeasutuses läbitud kursuste sisu ja arvuga.

Info ja registreerimine: vastuvott@kuristiku.ee

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused