Vastuvõtt 2.–9. ja 11.–12. klassi

Kool võtab vastu uusi õpilasi 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vabadele kohtadele kirjaliku taotluse alusel.

Taotluse esitanud õpilase ja tema vanematega viiakse läbi vestlus; COVID olukorra tingimustes veebi vahendusel (nt Teamsis). Iga vestluse aeg ja koht teavitatakse kirjalikult emaili teel vähemalt kolm päeva ette. Vestluse tulemustest teavitatakse lapsevanemat kirjalikult emaili teel nädala jooksul peale vestluse toimumist.

Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

  • lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed) 2.–9. klassi astumisel  ja  õpilase avaldus gümnaasiumisse astumisel;
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • tervisekaardi väljavõte;
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  • kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Soovi korral õppima asuda gümnaasiumi 11.–12. klassi, on vastuvõtu aluseks sobivus eelnevas õppeasutuses läbitud õppekavaga.

Info ja registreerimine: kuristiku@kuristiku.ee

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused