Vastuvõtt 2.–9. ja 11.–12. klassi

Kool võtab vastu uusi õpilasi 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vabadele kohtadele kirjaliku taotluse alusel. 
Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud: 
• lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed) 2.–9. klassi astumisel  ja  õpilase avaldus gümnaasiumisse 11.-12. klassi astumisel; 
• sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri; 
• tervisekaardi väljavõte; 
• lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia; 
• digitaalne foto õpilaspileti jaoks; 
• kinnitatud väljavõte õpilasraamatust. 

Soovi korral õppima asuda gümnaasiumi 11.–12. klassi on vastuvõtu aluseks sobivus eelnevas õppeasutuses läbitud õppekavaga. Lisaks tuleb esitada põhikooli lõputunnistuse originaal. 

 

Vaata meie gümnaasiumi õppekava tutvustavat video (pärit 12. klassi uurimistööst, autor Karl-Olaf Olmann):