Vastuvõtt 2.–9. ja 11.–12. klassi

Kool võtab vastu uusi õpilasi 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vabadele kohtadele kirjaliku taotluse alusel.

Taotluse esitanud õpilase ja tema vanematega viiakse läbi vestlus; COVID olukorra tingimustes veebi vahendusel (nt Zoomis). Iga vestluse aeg ja koht teavitatakse kirjalikult emaili teel vähemalt kolm päeva ette. Vestluse tulemustest teavitatakse lapsevanemat kirjalikult emaili teel nädala jooksul peale vestluse toimumist.

Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

  • lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed) 2.–9. klassi astumisel  ja  õpilase avaldus gümnaasiumisse astumisel;
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • tervisekaardi väljavõte;
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  • kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Soovi korral õppima asuda gümnaasiumi 11.–12. klassi, on vastuvõtu aluseks sobivus eelnevas õppeasutuses läbitud õppekavaga.

Info ja registreerimine: kuristiku@kuristiku.ee

 

Vaata meie gümnaasiumi õppekeskkonda tutvustavat video (pärit 12. klassi uurimistööst, autor Karl-Olaf Olmann):

Õppetööga seotud sündmused