Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased konkureerida õppima asumiseks 10. klassi humanitaar-, loodusainete–reaal, majanduse–ettevõtluse või multimeedia õppesuunas.

Tutvu lähemalt meie õppesuundadega

Vastuvõtu taotlus saada aadressile vastuvott@kuristiku.ee

Olenemata valitud õppesuunast saab iga gümnasist teha lisaks individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale.

Tutvu pakutavate valikainete ja -kursustega

Vastuvõtu ajakava 2023/24 õa

Õpilane võetakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 10. klassi vastu vastuvõtukonkursi tulemuste alusel.

Vastuvõtukonkurss koosneb eksamite infosüsteemis https://eis.ekk.edu.ee/eis (edaspidi EIS) läbi viidavast ühtsest nelja ainevaldkonna (eesti keel, matemaatika, loodusained ja inglise keel) e-sisseastumistestist ja vestlusvoorust.

14.-28. märts 2023 palume registreeruda mõlemal lingil:
EISis testile registreerumine ja vastuvõtukonkursile registreerumine.

Vastuvõtukonkursile registreerudes tuleb taotlusele lisada pdf-vormingus manusena 9. klassi tunnistuse kahe trimestri hinnete väljavõte õppeinfosüsteemist (eKoolist või Stuudiumist).

E-sisseastumistestile EISis registreerivad õpilased end ise ja valivad ka testisoorituskoha. 14.-15. märtsil saavad testile registreerida õpilased, kes valivad testisoorituskohaks oma praeguse kooli. Alates 16. märtsist saab valida soorituskohaks iga kooli, mis on liitunud ühtsete sisseastumistestidega ja kus on vabu kohti.

Ajavahemikus 13.-19. aprill on kõigil soovijatel võimalik EISis lahendada harjutustest.

Gümnaasiumide e-sisseastumistest toimub 21. aprillil 2023. a kell 9.00 infosüsteemis EIS.

Testi tulemused avalikustatakse EISis 26. aprill 2023. Tulemust näevad EISis

  • testi sooritaja ise;
  • gümnaasiumid, kellele on õpilane andnud EISi tulemuse vaatamise õiguse.

3. maiks 2023 teavitatakse õpilasi e-sisseastumistesti tulemuste ja 9. klassi tunnistuse kahe trimestri hinnete väljavõtte põhjal vestlusele pääsemisest või mittepääsemisest.

Info õpilaskandidaatide vestlusele pääsemisest või mittepääsemisest saadame 8. mai õhtuks, vabandame viivituse pärast.

Grupivestlused õpilastega viiakse läbi maikuus.

Vastuvõtukomisjon koostab õpilaskandidaatide eelpingerea, kusjuures pingerida kujuneb alljärgneva punktiarvestuse põhjal: e-sisseastumistestide tulemused 20, õppeedukus kahe trimestri hinnete põhjal 20 ja vestlus 10 punkti. Kokku 50 punkti.

Õpilaskandidaadiks arvamisest/mittearvamisest teavitatakse õpilast e- kirja teel mai lõpuks.

Kui õpilane on saanud teate õpilaskandidaadiks arvamise kohta, peab ta seda kinnitama või loobumisest teatama e-kirja teel (vastuvott@kuristiku.ee) 5 tööpäeva jooksul.

Õpilaskandidaat kinnitatakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirja, kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul tema seaduslik esindaja on 30. juuniks 2023 esitanud koolile kirjaliku avalduse ja vastuvõtukorras nimetatud nõutavad dokumendid.

 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord: TKG_opilaste_vastuvotu_kord 2023_24.pdf

 

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused