Õppesuunad gümnaasiumis

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis on gümnaasiumiastmes võimalik valida kolme õppesuuna vahel. Sõltuvalt sisseastujate arvust avatakse mitu paralleelklassi või rakendatakse lennupõhist õpet. Viimasel puhul toimub osa ainetundidest kogu lennule koos ning mitmed ainetunnid rühmatundidena.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppesuunad on humanitaar-, majandus- ja reaalsuund.

Kõik õpilased hakkavad õppima kolmandat võõrkeelt - saksa keelt või hispaania keelt.

Majandus- ja humanitaarsuuna õpilased saavad valida kitsa või laia matemaatika kursuste läbimise.

Sõltumata õppesuuna ehk klassi valikust saab iga õpilane teha individuaalse valiku - õppida lisaks kas meediaõpetust, riigikaitset või autotehniku lisaeriala:

Majanduse-ettevõtluse õppesuund
 • inglise ärikeel
 • majandusõpetuse ja ettevõtluse valikkursused
 • õpilasfirma loomine
 • tööõigus
Reaali õppesuund
 • lai matemaatika
 • füüsika, keemia
 • inseneeria
 • majandusõpetuse alused
Humanitaari õppesuund
 • filosoofia
 • kunstiajalugu
 • kirjandus
 • giidindus inglise keeles
 • majandusõpetuse alused

Lisainfo

õppejuht Siiri Aiaste
siiri.aiaste@kuristiku.ee

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 11.-12. klassi


Vaata meie gümnaasiumi õppekava tutvustavat video (pärit 12. klassi uurimistööst, autor Karl-Olaf Olmann):

Õppetööga seotud sündmused