Eelkool

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  1. Laste arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis.
  2. Positiivse suhtumise kujundamine teadmiste omandamisse.
  3. Arendada olemasolevaid teadmisi.
  4. Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi.
  5. Üldtunnustatud käitumisnormide kujundamine.
  6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust.

Iganädalased õppetunnid:

  • keel, kõne, kirjatehnika
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika, laulmine

Õppetöö sel õppeaastal

2021/2022. õppeaasta eelkoolis toimub õppetöö kahes grupis üks korda nädalas - teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Esimesed tunnid algavad 5. oktoobril ja 6. oktoobril.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

Koosolek eekooli õpilaste vanematele toimub 29. septembril kell 18.00 kooli aulas. Koosolekul jagatakse lapsed õpperühmadesse.

Käesolevaks õppeaastaks on registreerimine lõppenud.

Registreerumine järgmiseks õppeaastaks

2022/2023 õppeaastaks on eelkooli registreerimine lõppenud. Kohad on täis.

Koosolek lastevanematele toimub 27. septembril 2022 kell 18:00 kooli aulas.

 

Eelkooli ei võeta 5-aastaseid lapsi, eelkoolis käiv laps peab olema 1. oktoobriks 6-aastane.

Seoses Tallinna Haridusameti poolse eelkoolide hindade ja töömahu ühtlustamisega Tallinna koolides muutus alates 1. septembrist 2019 eelkooli kuutasu. See on 40€, milles sisaldub ka osalist õppevahendite maksumust.

Lapsi võetakse vastu avalduse alusel, avaldus lae alla siit.

Avalduste saatmine ja täpsem info kantselei@kuristiku.ee