Päevakava

Image

Kell 7.30 avab valvur kooli töötajatele koolimaja välisukse.
Kell 8.55 on eelkell esimesse tundi.
Kell 9.00 algab õppetöö.

Tunnid on 80-minutilised, lühendatud päevadel on tunnid 60-minutilised. Igas 80-minutilises tunnis on ette nähtud kuni 10-minutiline liikumis- ja puhkepaus. Pausi ajal tuulutatakse klass. Pausi toimumise aega reguleerib õpetaja. Tunnikell heliseb üks minut enne tunni algust.

Toitlustamine söögivahetundide ajal toimub õpilaspiletite alusel. Palume kõigil kinni pidada neile määratud söögivahetundide ajast. Välja arvatud õpilased, kes tulevad 2. tunniks - nemad söövad teisel söögivahetunnil.

Tundide ajad:

alates 8.30 saab sööklas hommikusööki, vaata tellimisinfot
1. tund – 9.00-10.20

4.-7. klasside söögivahetund 10.20-10.40
Erandina ajavahemikul kell 10.10-10.40 on 1.-3. klassid õues ja seejärel söövad 10.40-11.00

2. tund – 10.45-12.05

8.-12. klasside söögivahetund

3. tund – 12.30-13.50

13.50-14.30 koolieine toitlustamine kogupäevakooli rühma ja teistele soovijatele

4. tund – 14.00-15.20

Kell 15.00-22.00 huviringide töö

 

 

Lühendatud ehk 60-minutilised tunnid:

1. tund 9.00-10.00
2. tund
10.20-11.20
3. tund 
11.40-12.40