Valikained ja -kursused gümnaasiumis

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saab iga õpilane gümnaasiumiastme jooksul kokku kuni 105 kursust. Neist 65 on RÕK poolt määratud, 17 on kooli õppekavast tulenevad, 8 on õppesuunda toetavad ja 15 on individuaalsed valikud.

Kooli õppekavast tulenevate lisakursuste eesmärgiks on igale gümnasistile anda võimalikult laiad teadmised põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeeled, ajalugu, karjääriõpetus).

Individuaalsed valikud:

  • kitsas või lai matemaatika
  • hispaania või saksa keel kolmanda võõrkeelena
  • ettevalmistus võõrkeele riigieksamiks või rahvusvaheliseks sertifikaadiks
  • riigikaitse, autotehnika või praktilise musitseerimise valikkursuste plokk

 

All olevalt ülevaade valikkursuste plokist, mis tuleb läbida täismahus:

Lisainfo

Autotehnik

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis pakub kutseõpet, mille raames saab õppida sõiduautotehnikuks. Kolme õppeaasta vältel toimub 1 x 4 tundi nädalas. Õpingute lõppedes saab õpilane antud eriala kutsetunnistuse.

Vaata ka Sõiduautotehniku eriala tutvustust


Praktiline musitseerimine

Kui oled õppinud muusikakoolis, laulnud kooris, armastad musitseerida ja ka liikuda - siis on see Sulle õige valik. Antud kursuste raames toimub iganädalane töö nii noortekooris, solistiringis kui ka bändis kandideerimise alusel. Õpilasi valmistatakse ette aktiivseteks esinemisteks nii koolisisestel kui ka -välistel üritustel. Õpilased omandavad kursusel õpitud repertuaari koos lavalise liikumisega ja eneseväljendusega.

Kursuste sisuks on: erinevates stiilides ja žanrites lugude õppimine, tutvutakse nii traditsioonilise koorimuusikaga kui ka popmuusika seadetega, noodiõpetuse teadmiste praktiline kasutamine, mille käigus areneb noodilugemisoskus, teadmised häälekoolist ja hääle tervishoiust, esinemisoskuse ja teatraalsuse mõistmine esinemiskunsti viljelemisel ning ka rahvakultuuri jätkusuutlik areng. Koostööd tehakse nii harjutamisel oma häälerühma, partneri, kogu koori, kui ka instrumentaalgrupi vahel, mis õpetab end tajuma kollektiivi osana ja seeläbi väärtustama koostööd.

Kursuste raames toimub projektide kavandamine, koostamine ning läbiviimisel osalemine (meeskonna valik, koostöö, temaatika, repertuaar, reklaam meedias erinevates kanalites).

Kursused toimuvad regulaarselt läbi aasta, 2 korda nädalas. Vajadusel tehakse kokkuleppel ka lisatööd laagrites, mis toimuvad nädalavahetustel. Kogumaht gümnaasiumi kohta on 6 kursust. Kursus avatakse, kui osalejaid on vähemalt 15.

Vaata meie kooli varasemaid tegevusi.


Riigikaitseõpetus

Riigikaitseõpetuse tundides antakse õpilastele võimalus paremini mõista oma riiki, saada juurde uusi teadmisi, mis alustel toimib Eestis riigikaitsesüsteem, mida õpilane, kui kodanik, saab teha oma riigi kaitsmiseks. Lisaks õpitakse tundma ja vältima ning lahendama erinevaid konflikte; kasutama vajadusel enesekaitsevõtteid ja esmaabi.

Riigikaitseõpetus koosneb 4 kursusest, kokku 140 õppetundi, millest 70 toimub klassiruumis ja ekskursioonidel, 35 spordisaalis ning 35 praktilises välilaagris.

Riigikaitseõpetus on multidistsiplinaarne õppeaine, mis koosneb tänapäeva globaalprobleemidest ja humanitaarõiguse põhitõdedest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika käsitlusest, kaitsejõudude ülesehitusest ja teadmistest, mis on tarvilikud riigi igapäevase turvalise elu tagamisel. Teooria vaheldub ekskursioonide ja praktiliste tundidega enesekaitsevõtete õppimisel, relva- ja riviõppest, topograafiast ja esmaabist ning oskusest välitingimustes hakkama saamiseks. Õpilased kohtuvad erinevate riigikaitse valdkonnas tegutsevate ametnikega.

Riigi kaitsmine pole ainult nende inimeste asi, kes oma igapäevaelus kannavad vormi, vaid põhiseadusega igale kodanikule pandud kohustus. Selle väljundiks ei pruugi tingimata olla just teenistus kaitseväes või kaasalöömine Kaitseliidu ridades, vaid üldiselt seaduskuuleka ja avatud silmaringiga lojaalse kodanikuna ühiskonda panustamine.

Riigikaitseõpetuse eesmärk ei ole militaarsuse propageerimine või sõdurite kasvatamine. Õppeaine eesmärk on  isamaaline kasvatus, seaduskuuleka kodaniku kasvatamine ning õpilaste silmaringi laiendamine.

Riigikaitse on eri eluvaldkondadega tihedalt seotud, mistõttu saavad kursusel osalejad tarvilikke teadmisi ja oskusi, mida neil igapäevaselt vaja võib minna ka siis, kui nad ei osale otseselt riigikaitse korraldamisel.

Vaata ka tutvustuse videot: