Avalik teave

Eelarve: http://www.tallinn.ee/eelarve 

Jõustunud kohtulahendid: jõustunud kohtulahendid puuduvad

Isikuandmetega kogumisega seotud info - meie kooli andmekaitsetingimused

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Eesti Koolide Infosüsteemi (EKIS) dokumendiregistris:
https://ekis.ee/?page=pub_search_dynobj&tid=10043&desktop=10016&unit_id=116780

Kooli kuraator on Evelin Vanaselja, evelin.vanaselja@tallinnlv.ee, 6404 521.

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium.
Kontakt: Välishindamise osakond, Piret Otti, piret.otti@hm.ee, 56876436.
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna järelevalve veebileht: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve