Avalik teave

Eelarve
Eelarve on kättesaadav Tallinna linna eelarveleheküljelt.

Isikuandmete kogumine
Isikuandmete kogumisega seotud info on toodud meie kooli lehel: andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17).

Dokumendiregister
Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna linna dokumendiregistris.

Korruptsioon - ennetusalane informatsioon:

  • Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik: Aivi Osman, aivi.osman@kuristiku.ee
  • Töökohad, millega kaasneb ametiseisund: käskkiri (20.09.2023 nr 1-2/15)
  • Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel käskkiri (17.05.2024 nr 1-2/9) "käskkiri
  • Korruptsiooni ennetamise juhend 
  • Veebikoolitused: www.korruptsioon.ee

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta: hetkel vastavad teated puuduvad.

Uuringud ja analüüsid
Tellitud uuringuid ja analüüsid puuduvad (2023/2024).

Täitmata ametikohad
Infot vaata siit.

Hanked:

  • Tallinna Kuristiku Gümnaasium lähtub riigihangete korraldamisel Tallinna hankekorrast. Käimas olevaid riigihankeid saab jälgida Riigihangete registris.
  • Hankeplaan 2022 - kool ei kavanda 2022. aastal uusi riigihankeid.

Kooli kuraator
Kooli kuraator on Krista Putrolainen, vanemspetsialist, 640 4973, Krista.Putrolainen@tallinnlv.ee.

Haldusjärelvalve
Kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium.
Kontakt: Välishindamise osakond, Piret Otti, piret.otti@hm.ee, 56876436.
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna järelevalve veebileht: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve.

Jõustunud kohtulahendid
Jõustunud kohtulahendid puuduvad https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html.

Riikliku järelevalve ettekirjutused puuduvad.

Riikliku-, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve kontaktandmed: