Andmekaitsetingimused

Tallinna Kuristiku Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17)

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil kuristiku@kuristiku.ee ning me kustutame Teie andmed.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks asub SIIN.

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:
1. Õpilase nime, foto, video, koolitöö või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, kooli stendidel, infoekraanidel,  aastaraamatus, ajakirjanduses või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
2. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi.
Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.
3. Õpilaste e-posti aadressi lisamisel klassi õpilaste listi.
Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist õpilastega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpilaste e-posti aadressidest listi.

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (e-kool jt õpikeskonnad).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on Liina Leemets, Liina.Leemets@kuristiku.ee.