17. november 2020

Oktoobrikuu klassijuhataja ja teised tegijad

Kuu tegu: kooli tehnoloogia areng ja digivõimekuse kasv. Printimise, paljundamise, skaneerimise uudse lahenduse kasutuselevõtt. Õpilased said endale isikliku kooli e-posti aadressi. Koolitöötajate ja õpilaste parema koostöö ning õppetöö korralduse läbiviimiseks tehti aktiivselt koolitusi ning võeti kasutusele keskkond Teams.

Oktoobrikuu tegijateks, eestvedajateks on Aivar Metsaveer ja Aivi Osman.

Lisaks kiidame Peatu! Vaata! Veendu projekti teostajaid 5.abcde klassid ja 6.d klass ning klassijuhatajaid: Marju Jäe, Hanna Kivila, Age Toomsalu, Triin Tibar, Anna Klepinina, Jana Zebergs.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi oktoobrikuu klassijuhataja

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada klassijuhatajat, kelle tegevus oma klassi õppijate arengu toetaja ning klassikultuuri loojana väärib esiletõstmist ja jagamist.

Oktoobrikuu enim äramärkimist pälvinud klassijuhataja on Külli Ratassepp, kes on esitatud kooli poolt Tallinna Haridusameti kuu klassijuhataja konkursile.
Lisaks Külli Ratassepale on järgmistena äramärgitud Ly Melesk ja Siiri Vilgats.

Kuu klassijuhataja:

  • on vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne;
  • on meeskonnamängijana loonud oma klassis tunde, mis on toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda;
  • toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist;
  • märkab oma õpilaste tugevusi, soove ja vajadusi;
  • toetades õpilasi teeb pidevat koostööd lapsevanemate, aineõpetajate, tugimeeskonna ja huvijuhiga
  • arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ja seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust;
  • rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid ja innovaatilisi meetodeid ning jagab neid kolleegidega;
  • on pädev ja pühendunud, inspireeriv ja innustav.

Veel uudiseid

17.11.2020
Oktoobrikuu klassijuhataja ja teised tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab meie kooli oktoobrikuu tegijaid. Loe lähemalt.
13.11.2020
Meie kooli söökla pidupäev - 1000 toidupilti!
Meie kooli sööklal on täna, 13. novembril suur juubel ja pidupäev! Sest täna sai söökla Facebooki üles laetud 1000-s toidupilt lõunasöögist😍 Vaata videot!
26.10.2020
Septembrikuu tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab meie kooli sügiskuu tegijaid. Loe lähemalt.
19.10.2020
Kõik lugema!
Kooli sünnipäev on tore päev! Raamatukogu tänab kõiki klasse kingituste eest ning kutsub kõiki raamatutega lähemalt tutvuma ja laenutama.
30.08.2020
Head lapsevanemad ja õpilased!
Uus õppeaasta on kohe algamas. Enne uue õppeaasta algust tekivad ikka erinevad küsimused selle kohta, milline saab olema 1. september meie koolis ja ...
28.08.2020
Hei, kõik muusikalised ja tantsulised Kuristiku noored (8.-12. klass)
On aeg teha midagi suurt ja huvitavat! TKG noortekoori seltskond käivitab uue projekti ja nüüd on avatud ka meie ridadesse ühinemine. Kui tahad laulda ...
18.08.2020
Kilekaante müük ja õpikute väljastamine algavaks õppeaastaks
2.-12. klasside õpilased saavad õpikud kätte õpilaspileti või selle puudumisel ID-kaardi alusel. Kui õpilane ei saa ise tulla, siis võib tulla ka lapsevanem koos lapse dokumendiga. Samuti toimub kilekaante müük...
21.06.2020
Distantsõppel jagati 5000 toidupakki
Seoses eriolukorraga otsustas Tallinna linn pakkuda koolilastele võimalust saada koolist koolilõunat ning hiljem 6-päeva jagu toiduvaru. Tallinna ...
16.06.2020
Kuristiku videopäevikute netimängu tulemused
3. juunil toimus Kuristiku videopäevikute netimäng, mis kestis 5. juuni õhtuni. Algselt planeeriti selgitada välja 1.-3. koht, aga tulemused näitasid, ...
10.06.2020
Kevadkuude tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab sellel keerulisel ajal kogu Kuristiku Gümnaasiumi kooliperet! Tsiteerides lapsevanemat / vilistlast / hoolekogu liiget... Loe edasi.