17. november 2020

Oktoobrikuu klassijuhataja ja teised tegijad

Kuu tegu: kooli tehnoloogia areng ja digivõimekuse kasv. Printimise, paljundamise, skaneerimise uudse lahenduse kasutuselevõtt. Õpilased said endale isikliku kooli e-posti aadressi. Koolitöötajate ja õpilaste parema koostöö ning õppetöö korralduse läbiviimiseks tehti aktiivselt koolitusi ning võeti kasutusele keskkond Teams.

Oktoobrikuu tegijateks, eestvedajateks on Aivar Metsaveer ja Aivi Osman.

Lisaks kiidame Peatu! Vaata! Veendu projekti teostajaid 5.abcde klassid ja 6.d klass ning klassijuhatajaid: Marju Jäe, Hanna Kivila, Age Toomsalu, Triin Tibar, Anna Klepinina, Jana Zebergs.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi oktoobrikuu klassijuhataja

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada klassijuhatajat, kelle tegevus oma klassi õppijate arengu toetaja ning klassikultuuri loojana väärib esiletõstmist ja jagamist.

Oktoobrikuu enim äramärkimist pälvinud klassijuhataja on Külli Ratassepp, kes on esitatud kooli poolt Tallinna Haridusameti kuu klassijuhataja konkursile.
Lisaks Külli Ratassepale on järgmistena äramärgitud Ly Melesk ja Siiri Vilgats.

Kuu klassijuhataja:

  • on vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne;
  • on meeskonnamängijana loonud oma klassis tunde, mis on toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda;
  • toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist;
  • märkab oma õpilaste tugevusi, soove ja vajadusi;
  • toetades õpilasi teeb pidevat koostööd lapsevanemate, aineõpetajate, tugimeeskonna ja huvijuhiga
  • arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ja seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust;
  • rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid ja innovaatilisi meetodeid ning jagab neid kolleegidega;
  • on pädev ja pühendunud, inspireeriv ja innustav.

Veel uudiseid

14.05.2020
Osale 15. mail e-etteütlusel
Tähistagem Tallinna päeva targalt, huvitavalt, turvaliselt ja kontaktivabalt! Kogu koolipere on oodatud panema end proovile ülelinnalisel e-etteütlusel Tallinna päeval, 15. mail kell 12.
19.04.2020
Algas koolivaheaeg!
Head õpilased ja lapsevanemad! Soovin teile head koolivaheaega. Seekord on koolivaheaeg kohe eriline. Olen kindel, et oskate seda nautida ja samas ...
17.04.2020
Märtsikuu 2020 tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab tublisid õpilasi ja töötajaid.
10.04.2020
Kevadpühade tervitus
Ainuüksi viimase nelja nädala jooksul on maailm meie ümber muutunud uskumatult palju. Meil ei ole hetkel vabadust minna sinna, kuhu tahaksime, kuid ...
06.04.2020
Austatud lapsevanem!
Selleks, et distantsõppe perioodil oleks aineõpetajatel võimalus ka II-III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele anda sõnalist tagasisidet, otsustas ...
21.03.2020
Esimene distantsõppe nädal on edukalt möödas
Tahan tänada kõigi heade sõnade ja toetuse eest, mis te õpetajate aadressil olete saatnud. Need annavad meile kõigile keerulisel ajal palju jõudu. ...
19.03.2020
Veebruarikuu 2020 tegijad
Veebruarikuu tegijateks osutusid seekord: Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse esinejad ja korraldajad, kus astusid üles mudilas-, laste- ja noortekoor, ...
13.03.2020
Hea koolipere, jätkame e-õppe vormis
Seoses koroonaviiruse levikuga ning vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja koolipidaja ettekirjutusele on Tallinna Kuristiku Gümnaasium ...
13.03.2020
Soovitused ja juhendid lapse õppimise toetamiseks
Kuus soovitust lapse õppimise toetamiseks Seoses eriolukorraga riigis on paljud õpilased ja nende pereliikmed suures mures, et kuidas jätkata uues ...
12.03.2020
Lapsevanem - palun jälgi enda lapse tervist
Vältimaks viirusesse haigestumist ja selle levikut on Terviseameti soovitusel reedel ehk 13. märtsil lubatud koolimajja õppetöö toimumise ajal ainult ...