30. august 2020

Head lapsevanemad ja õpilased!

Uus õppeaasta on kohe algamas. Enne uue õppeaasta algust tekivad ikka erinevad küsimused selle kohta, milline saab olema 1. september meie koolis ja mis saab edasi. Käesoleval aastal on neid küsimusi teadaolevatel põhjustel eriti palju, kuna eelmine õppeaasta lõppes distantsõppega.

Õppeaasta hakkab pihta tavapärases vormis, nagu see on läbi aegade alanud. Erinevuseks on ainult see, et suures grupis lapsevanemad ei saa tulla koolimajja sisse samal ajal õpilastega. Seega palume lastevanematel õppetöö ajal koolimajas olla ainult eelneval kokkuleppel kooli töötajaga ning vältida kontakti õpilastega, seda ka 1. septembril. Seetõttu toimuvad ka kõik aktused õues. Lapsevanemal on soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist maski.

Õpilastel tuleb teiste klasside õpilastega hoida võimalikult palju distantsi, vähendada aktiivset suhtlemist teiste klasside õpilastega nii koolis kui väljaspool seda. Tuleks vältida ilma põhjuseta koolimajas liikumist ja vahetundides minna õue. Kooli tuleb saabuda tunniplaanis määratud ajaks, mitte oluliselt varem ja tundide lõppedes lahkuda koheselt koolimajast.

Kool on vastavalt HTM ja Tallinna soovitustele välja töötamas kolme võimalikku edasise tegevuse stsenaariumi: rohelist, kollast ja punast stsenaariumit. Hetkel on meil käimas roheline (samas loodame, et nii see kõik ka jääb). Ent juhul, kui COVID-19-sse nakatunute arv hakkab tuntavalt kasvama, oleme valmis vastavalt vajadusele operatiivselt käivitama ka ülejäänud kaks stsenaariumit.

Septembri teisest poolest on õpilaste arvu vähendamise eesmärgil koolimajas päevasel ajal plaanis rakendada roteeruvat distantsõppe päeva 5.-12. klassi õpilastele. See tähendab, et igal klassil oleks üks päev nädalas tunniplaanijärgne koduõppepäev. Selline päev arendab ka distantsõppe õpioskusi. Täpsem info sel teemal tuleb klassijuhataja vahendusel.

Kõige olulisem nõue on, et kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, s.o. peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat. Kool on hankimas ka termokaameraid, mis peaks aitama paremini vältida haigete laste tulemist kooli.

Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja  antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppealajuhatajat ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.

Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppejuhti ja lapsevanemat.

Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja riikidest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat. Meie koolis pole õppeperioodi ajal reisimine soositud, kui aga siiski langetate otsuse oma laps kooli ajal reisile kaasa võtta, peab see õpilane jääma reisijärgselt kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Sama kehtib koolivaheajal reisides.

Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.

Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist pesta korduvalt käsi. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.

Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet, mis toimub vanema juhendamisel ja vastutusel.

Vanemate klasside õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi Hoia.me.

Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera) ja Office 365 kasutamist.

Soovin kõigile tegusat ja edukat uut 2020/2021. õppeaastat! Püsige terved!

Raino Liblik

Veel uudiseid

17.11.2020
Oktoobrikuu klassijuhataja ja teised tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab meie kooli oktoobrikuu tegijaid. Loe lähemalt.
13.11.2020
Meie kooli söökla pidupäev - 1000 toidupilti!
Meie kooli sööklal on täna, 13. novembril suur juubel ja pidupäev! Sest täna sai söökla Facebooki üles laetud 1000-s toidupilt lõunasöögist😍 Vaata videot!
26.10.2020
Septembrikuu tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab meie kooli sügiskuu tegijaid. Loe lähemalt.
19.10.2020
Kõik lugema!
Kooli sünnipäev on tore päev! Raamatukogu tänab kõiki klasse kingituste eest ning kutsub kõiki raamatutega lähemalt tutvuma ja laenutama.
30.08.2020
Head lapsevanemad ja õpilased!
Uus õppeaasta on kohe algamas. Enne uue õppeaasta algust tekivad ikka erinevad küsimused selle kohta, milline saab olema 1. september meie koolis ja ...
28.08.2020
Hei, kõik muusikalised ja tantsulised Kuristiku noored (8.-12. klass)
On aeg teha midagi suurt ja huvitavat! TKG noortekoori seltskond käivitab uue projekti ja nüüd on avatud ka meie ridadesse ühinemine. Kui tahad laulda ...
18.08.2020
Kilekaante müük ja õpikute väljastamine algavaks õppeaastaks
2.-12. klasside õpilased saavad õpikud kätte õpilaspileti või selle puudumisel ID-kaardi alusel. Kui õpilane ei saa ise tulla, siis võib tulla ka lapsevanem koos lapse dokumendiga. Samuti toimub kilekaante müük...
21.06.2020
Distantsõppel jagati 5000 toidupakki
Seoses eriolukorraga otsustas Tallinna linn pakkuda koolilastele võimalust saada koolist koolilõunat ning hiljem 6-päeva jagu toiduvaru. Tallinna ...
16.06.2020
Kuristiku videopäevikute netimängu tulemused
3. juunil toimus Kuristiku videopäevikute netimäng, mis kestis 5. juuni õhtuni. Algselt planeeriti selgitada välja 1.-3. koht, aga tulemused näitasid, ...
10.06.2020
Kevadkuude tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab sellel keerulisel ajal kogu Kuristiku Gümnaasiumi kooliperet! Tsiteerides lapsevanemat / vilistlast / hoolekogu liiget... Loe edasi.