6. aprill 2020

Austatud lapsevanem!

Selleks, et distantsõppe perioodil oleks aineõpetajatel võimalus ka II-III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele anda sõnalist tagasisidet, otsustas kooli õppenõukogu 3.04.2020.a. viia õppekavasse ajutiselt sisse muudatus distantsõppe perioodiks, kus ka 4.-12. klassis tohib tagasiside andmiseks kasutada märgist „k“, mille juurde on õpetajal võimalik lisada kommentaar õpilase esitatud töö kohta. Tagasiside eesmärk on anda suuniseid, kuidas edasi õppida ning mida parema tulemuse saavutamiseks teha. Samuti on õpetajal sel viisil võimalik tunnustada lapse head saavutust ja kirjeldada, mis tal töö puhul hästi õnnestus. Numbriline hindamine 4.-12. klassis sellega seoses ei kao ja hetkeseisuga on plaanis ikkagi kolmanda trimestri lõpus õpilasi kokkuvõtvalt numbriliselt hinnata. Märk „o“ jääb endiselt käibele kui tegemata töö tähis.

Möödunud on juba 3 nädalat distantsõppes. Õpime nii meie kui Teie ja ainsaks lahenduseks on erinevate osapoolte mõistev suhtumine ja panustamine. Ja seda kõike Teie laste õpiharjumuste säilitamise ja tulevikus suuremate võimaluste nimel. Aitäh paljude vastuste eest tagasiside küsitluses, oleme sellest juba teinud järeldusi ja otsuseid. Loomulikult on Teie kõigi arusaam ja ootused õppimisest, õpetamisest ning laste toetamisest erinev, aga siiski püüame anda endast parima erinevate väljakutsete ees.

Psühholoog Tiia Lister on toonud välja järgnevad punktid. Kui teil praegusel perioodil on kodus hästi, siis kindlasti olete nõus sellega:
1. Te olete rõõmsad ja üksteist toetavad – see aeg on tulnud perele ja lapsele kasuks ka õppimises.
2. Teil on tekkinud päevaplaanid, selged rutiinid – õppimise, söömise, magamise ja mängude ajad. Ja need aitavad koos tegutseda ja „kord“ on majas heas mõttes.
3. Te saate koos kooliga, õpetajatega hästi suheldud ja kõik sujub, ka õppimise juhised, õpiplaanid ja tagasiside.
4. Te tunnete eduelamust, et olete tulnud toime, olete õppinud koostööd tegema ja kõik arenenud huvitavaid asju avastades. Olete olnud väga tublid!

Kui teil ei ole päris hästi ja peaksite mõtlema selle muutmise peale:
1. Te kodus on pinged kasvanud ülepea – mõnede emotsioonid on plahvatanud, mõni nutnud ja mõni loobunud pingutamast.
2. Palju, mis puudutab õppimist, on muutunud ebameeldivaks, sest selles pole jõukohasust, ülesannete selgust ega arusaadavat plaani.
3. Suhted ja kontakt kooli või õpetajatega on olematu või keeruline.
4. Tunnete läbikukkumist või süütunnet. Süüdistate kedagi, kes on selle olukorra teie koju toonud – viirust, riiki, kooli.

Mida teha, et asjad vähegi rahuneksid ja muutuksid paremaks ka õppimise jaoks edaspidi:
1. Kirjutage paberile või rääkige omavahel – mida teist igaüks vajaks, et saaks olla rahulikult koos, oleks hea olla ja ka veel õppida. Tunnustage üksteist ja jagage positiivseid tundeid!
2. Tehke selgeks oma olemises isiklik koht (tuba, nurk, tool) ja pange piirid, mis peavad. Või leppige kokku vähemalt aeg, kus saate oma kohas rahus olla. Et kõik saaksid lõõgastuda ja rahuneda. Arvestage üksteisega!
3. Tehke kõigile kodus teisi arvestav päevaplaan - ka õppimise, puhkuse, kodutööde, õues oleku ja mängimise suhtes. Täitke kõik seda igal päeval, et tekiks selgus kaose asemel!
4. Küsige, millist abi keegi vajab ja pakkuge seda. Võtke alati pakutud abi vastu, kui see sobib!
5. Võtke ise julgus suhelda omavahel, ka kooli ja õpetajatega.

Olge oma pere ajakasutuse, ruumilahenduste, päeva ja õppimise peremees! Otsustage, mis teie peres toimub ja millega saate hakkama! Keegi teine ei hakka teie pingeid hiljem maandama, kui lasete välise „juhtimise“ ülepea kasvada!

Olgem terved!

Raino Liblik
Direktor
Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Veel uudiseid

30.08.2020
Head lapsevanemad ja õpilased!
Uus õppeaasta on kohe algamas. Enne uue õppeaasta algust tekivad ikka erinevad küsimused selle kohta, milline saab olema 1. september meie koolis ja ...
28.08.2020
Hei, kõik muusikalised ja tantsulised Kuristiku noored (8.-12. klass)
On aeg teha midagi suurt ja huvitavat! TKG noortekoori seltskond käivitab uue projekti ja nüüd on avatud ka meie ridadesse ühinemine. Kui tahad laulda ...
18.08.2020
Kilekaante müük ja õpikute väljastamine algavaks õppeaastaks
2.-12. klasside õpilased saavad õpikud kätte õpilaspileti või selle puudumisel ID-kaardi alusel. Kui õpilane ei saa ise tulla, siis võib tulla ka lapsevanem koos lapse dokumendiga. Samuti toimub kilekaante müük...
21.06.2020
Distantsõppel jagati 5000 toidupakki
Seoses eriolukorraga otsustas Tallinna linn pakkuda koolilastele võimalust saada koolist koolilõunat ning hiljem 6-päeva jagu toiduvaru. Tallinna ...
16.06.2020
Kuristiku videopäevikute netimängu tulemused
3. juunil toimus Kuristiku videopäevikute netimäng, mis kestis 5. juuni õhtuni. Algselt planeeriti selgitada välja 1.-3. koht, aga tulemused näitasid, ...
10.06.2020
Kevadkuude tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab sellel keerulisel ajal kogu Kuristiku Gümnaasiumi kooliperet! Tsiteerides lapsevanemat / vilistlast / hoolekogu liiget... Loe edasi.
14.05.2020
Osale 15. mail e-etteütlusel
Tähistagem Tallinna päeva targalt, huvitavalt, turvaliselt ja kontaktivabalt! Kogu koolipere on oodatud panema end proovile ülelinnalisel e-etteütlusel Tallinna päeval, 15. mail kell 12.
19.04.2020
Algas koolivaheaeg!
Head õpilased ja lapsevanemad! Soovin teile head koolivaheaega. Seekord on koolivaheaeg kohe eriline. Olen kindel, et oskate seda nautida ja samas ...
17.04.2020
Märtsikuu 2020 tegijad
Tallinna Kuristiku Gümnaasium märkab ja tunnustab tublisid õpilasi ja töötajaid.
10.04.2020
Kevadpühade tervitus
Ainuüksi viimase nelja nädala jooksul on maailm meie ümber muutunud uskumatult palju. Meil ei ole hetkel vabadust minna sinna, kuhu tahaksime, kuid ...