Tallinna Merekalda Kool

Tallinna Merekalda Kool, endise nimega Lasnamäe Üldgümnaasium, varasem Tallinna 62. Keskkool, alustas tööd 1987. aasta sügisel.

1997. aasta sügisel alustas koolis õppetööd rohkem kui 1200 õpilast, õppetöö toimus kahes vahetuses. 1987/1988. õpeaastal töötasid koolis nii eesti- kui ka vene õppekeelega klassid. Alates 1988. aastast tegutses kool eesti õppekeelega koolina, vene õppekeelega klassid viidi üle naabruses valminud Tallinna 64. Keskkooli (praegune Tallinna Linnamäe Vene Lütseum).

1988/1989. õppeaastal rakendus keskkooli klassides fotograafia lisaeriala, mis aga ei osutunud elujõuliseks. Samal aastal alustati koostööd Tallinna Botaanikaaia, Eesti Raadio ja Eesti Televisiooniga. Sellest koostööst sündisid kuni 2002. aastani toiminud raadio- ja teleajakirjanduse lisaeriala ning ökoloogia lisaeriala, mida kooli algaastail õpetasid nii Tallinna Botaanikaaia kui ka Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni töötajad.

1999. aasta sügisel alustati kunstiõpetuse õppesuunaga. 2002. aastal kujundati varasem raadio- ja teleajakirjanduse õppesuund meedia ja võõrkeelte õppesuunaks.

Järgnevatel aastatel õpilaste arv järk-järgult langes. Alates 1. septembrist 2014 reorganiseeriti kool põhikooliks. 1. septembri 2015.a. seisuga alustas Tallinna Merekalda Koolis õppetööd 326 õpilast.

2016. aasta juunis teatas Tallinna Haridusamet, et kool tegutseb veel ühe aasta ja siis kooli tegevus lõpetatakse. 2016/17. õppeaasta I veerandil toimus kooli õppetöö veel oma majas, pärast seda jätkus õppetöö Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ruumides.

2017. aasta 1. septembrist liideti Tallinna Merekalda Kool Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga. Koolimaja renoveeriti ja vanast Tallinna Merekalda Kooli hoonest sai Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumiastme hoone.