Meediaõpetus

Meediaõpetuse eesmärk on anda gümnaasiumiõpilasele ülevaade eri meediavaldkondadest, nende žanritest ning meediasüsteemist ja selle toimimisest üldiselt.

Valikaine on eelkõige soovituslik neile, kes tahavad ennast loominguliselt arendada ja erinevates meediavaldkondades proovile panna ja neis kaasa rääkida. Meediaõpetuses omandatu tuleb hiljem kasuks paljudel elualadel, nagu ettevõtlus, teadus, poliitika, kunst, klienditeenindus.

Lisaks arendab aine noortes kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet, eneseväljenduse ja esinemisoskusi, arvamuse avaldamist ja „kastist väljas“ mõtlemist.

Kursused on praktilise suunitlusega, kuna teooriatundide kõrval toimuvad ka õppekäigud ja praktilised tunnid. Kursuse lõpuks on õpilane lugenud ja analüüsinud erinevaid meediatekste, intervjueerinud, kirjutanud eri žanrites artikleid ja arvustusi, koostanud ja esitanud kõnet, tegelenud fotograafia, filmimise ja monteerimisega, loonud nii tele- kui ka raadiosaate.

Meediaõpetus on kindlasti soovituslik neile, kes kaaluvad tulevikus ajakirjanduse, kommunikatsiooni või audiovisuaalse meedia õppimist kõrgkoolis. Kui Sa ei ihka tulevikus olla ajakirjaniku rollis ehk see, kes küsimusi küsib, siis võib-olla satud Sa hoopis vastaja rolli ja tänu meediaõpetuses omandatud teadmistele saad intervjuud andes tunda end enesekindlamalt.

Kursuste teemad:
- Sissejuhatus meediasse
- Trükimeedia žanrid ja nende analüüs
- Kõne liigid
- Raadio
- Fotograafia
- Audiovisuaalne meedia ja televisioon
- PR ehk avalikud suhted
- Sotsiaalmeedia

Õpetajad: Kaspar Rumm, Hanna Kivila ja Aivar Metsaveer