Töökorralduse muudatus alates 16. märtsist 2020

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi koolihoone on alates 16. märtsist kuni õppeperioodi lõpuni kinni õppetööks, väljarentimiseks ja huvitegevuse korraldamiseks. Muuks igapäevaseks tööks on koolimaja avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 08:00–16:00 (kui ei teki vajadust karantiiniks). Laupäeval ja pühapäeval on maja suletud.

Raamatukogu on suletud. Raamatukogutöötaja on valmis nõustama e-posti teel. Kantseleis jooksvat teenindust ei toimu.

Täpsem info käskkirjades (antud lehe lõpus).

 

Tugispetsialistide töökorraldus Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis distantsõppe perioodil

  • Õpilase, lapsevanema, õpetaja nõustamine toimub meili ja telefoni teel või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel.
  • Tugispetsialistide kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt.
  • Infot õpiabi tunni õppeülesannete kohta edastatakse õpilastele eKooli vahendusel. Järgmise päeva õppeülesanded vastavalt tunniplaanile on sisestatud eKooli õhtul kella neljaks
  • Infovahetus tugispetsialistide vahel toimub telefoni või meili teel, vajadusel videosillavahendusel vähemalt korra nädalas.

Info liikumine ja olulised kontaktid

Üldine info edastatakse eriolukorra ajal kõikide kooli infokanalite kaudu. Peamisteks teabe vahetamise kanaliteks on kooli veebileht, e-post, e-Kool. Kõigil töötajatel ja õpilastel tuleb vähemalt kord päevas lugeda Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi e-posti.

Kooli üldnumber: 634 0212 (suunatud sekretärile või juhiabile)
Kooli mobiil: 5551 7781 (juhiabi)
Kooli e-post: kuristiku@kuristiku.ee

Valvelaud: 621 8081
Haldusjuht: Aivar Suursaar, 526 2877, Aivar.Suursaar@kuristiku.ee
Raamatukogu: Sirje Ringmäe, 5382 5627, Sirje.Ringmae@kuristiku.ee

Õppejuhid:
1. kooliaste: Ly Melesk, Ly.Melesk@kuristiku.ee
2. kooliaste: Karmen Kisel, Karmen.Kisel@kuristiku.ee
3. ja 4.kooliaste: Siiri Aiaste, Siiri.Aiaste@kuristiku.ee 

Tugispetsialistid:
Tiia Tarm, psühholoog, Tiia.Tarm@kuristiku.ee
Kai Mägi, sotsiaalpedagoog, Kai.Magi@kuristiku.ee
Maire Kasser, sotsiaalpedagoog, Maire.Kasser@kuristiku.ee
Tugimeeskonna kõik kontaktid ja nõustamise ajad leiad siit.

Kõikide meie töötajate kontaktid asuvad siin.