Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23. märts - Katsed 10. klassi
       uutele õpilastele


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Õigekirjavõistlus ja kohtumine Aidi Vallikuga 22.03
Õpetajad 22.03
Täiendav vastuvõtt 10. klassi vabadele kohtadele 22.03
 
Viimased pildialbumid
Võistlusmäng Autobahn 16...
Rohelise kooli prügi sort...
Eesti Vabariik 100 aktused...
Sõbrapäeva fotonurk 13.-...
Tagasi kooli 16. veebruari...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

 
Õpetajate sünnipäevad
22.03 – Piret Eero
26.03 – Alari Põlm
28.03 – Kirsti Vooglaid
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Noorte Kotkaste Tallinna Maleva Ida rühm
Noorte Kotkaste Tallinna Maleva Ida rühm


Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Inimesed » Tugiteenused

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

Tugiteenused

 

Maire Kasser
sotsiaalpedagoog
Maire.Kasser@kuristiku.ee
Tiia Tarm
psühholoog
Tiia.Tarm@kuristiku.ee
Liis Tisler
I kooliastme tugitöötaja, nõustaja-psühholoog ja HEV koordinaator
Liis.Tisler@kuristiku.ee
Triin Tibar
huvijuht
Triin.Tibar@kuristiku.ee
 
Riina Raaga 
Õpiabi õpetaja ja logopeed
Riina.Raaga@kuristiku.ee

HEV õpilase õppe koordineerija

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija on Liis Tisler, Liis.Tisler@kuristiku.ee.
HEV koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel.

Logopeed

Pedagoogilise kallakuga logoteraapia ehk harjutusravi eesmärgiks on arendada logopeedilist tuge vajavate õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet.

Logopeedi nõustamine lastevanematele ja õpetajatele toimub kolmapäeviti kell 15.00 või kokkulepitud sobival ajal. Kindlasti ette teatada ja aeg kokku leppida.
Logopeed on Riina Raaga, Riina.Raaga@kuristiku.ee.

Õpiabiõpetajad

Õpiabiõpetajate ülesandeks on õpetada ajutise ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilasi, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Abiõpet pakutakse põhiainetes eesti keelest (Anette Puusemp ja Heli Paju) ja matemaatikast (Andres-Aare Tooming, Valentina Tsirihhova, Kübe Tämmo). Lisaks LOV poolt rahastatud  matemaatika lõpueksamiteks täiendav õpe, kus saavad osaleda õpilased kogu Lasnamäelt eelneva registreerimise alusel ja õppetöö toimub tasuta, õpetajad Valentina Tsirihhova ja Annela Valdi.

Õpetaja abina töötab Nina Boltatch pikapäeva rühmas abina ja õppekäikudel õpilaste saatjana.

Rahutuba

Kui õpilane tunnis muutub väga rahutuks ja erinevatele töökorraldustele ikkagi ei allu ning segab edasi tundi, saavad õpetajad helistada rahutoa telefonile 6 218 173 ja paluda rahutoa valves oleval õpetajal rahutule õpilasele klassi järgi tulla. 

Psühholoog

Tiia Tarm
Tiia.Tarm@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel.

Psühholoogi tööülesanded on järgmised:
1. Õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, juhindudes lapse heaolust ning tagades lapsele psühholoogilise turvatunde ja kaitstuse.

2. Õpilaste nõustamine individuaalselt, abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu, suhtlemisprobleemide ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste arendamisel.

3. Koostöö arendamine teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemidega. Vajadusel õpilaste suunamine teiste eriala spetsialistide juurde abi saamiseks.

4. Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine,  temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele.

Sagedased probleemid, millega õpilased jõuavad psühholoogi juurde: suhtlemisprobleemid (nt. suhted vanematega, sõpradega, klassikaaslastega, õpetajatega ),  mõtteviisist ja isiksusest tulenevad probleemid (hirmud, sundmõtted, motivatsioonipuudus, tüdimus, pidev rahuolematus enese ja ümbritsevaga, depressioon jne.), lisaks veel käitumisraskused, kohanemisraskused, agressiivsus, üksindus, tõrjutus, kiusamine, lein ning peres toimuvad protsessid (vanemate lahutus, pinged peres). 

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog Maire Kasser vastuvõtu aeg on eelneval kokkuleppel.
E-post: Maire.Kasser@kuristiku.ee

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on sotsiaalsete oskuste õpetamine, arendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Kooli sotsiaalpedagoogi töövaldkonda kuulub:
• Kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine;
• Teiste hulgas õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega lastele turvalise õpikeskkonna kujundamine;
• Koolivägivalla juhtumite ennetamine ja lahendamine;
• Laste, vanemate ja õpetajate nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes;
• Koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.


Seotud lehed:
Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii