Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

13. dets 13.00 - Rammumees
     ja võimlemispidu 2018

13. dets 18.00 - UVpidu 1.-6. kl
19. dets 18.30 - Jõulukontsert
   Kaarli kirikusVaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Sportlikud tegevused 13. detsembril 13.12
Õpilaspilet 10.12
Maailmaharidusnädal meie koolis 10.12
 
Viimased pildialbumid
Maailmaharidusnädal 3.-7....
Haridustöötajate võrkpa...
Kohtulahingud inglise keel...
Isadepäeva kontsert 8. no...
Rebaste ristimise nädal 8...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
09.12 – Natalja Kedrov
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Foxacademy

Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Inimesed » Tugiteenused
Tugiteenused

Liis Tisler
HEV koordinaator
Liis.Tisler@kuristiku.ee
Tiia Tarm
psühholoog
Tiia.Tarm@kuristiku.ee

Maire Kasser
sotsiaalpedagoog
Maire.Kasser@kuristiku.ee
Anu Karus
eripedagoog
Anu.Karus@kuristiku.ee

Riina Raaga 
Õpiabi õpetaja 
Riina.Raaga@kuristiku.ee
 Kooli tervishoiu teenused

HEV õpilase õppe koordineerija

Liis Tisler
Liis.Tisler@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel.

HEV koordineerija tööülesanded on järgmised:

1. haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel;
2. koordineerib koolivälises võrgustikutöös osalemist;
3. toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel; 
4. nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks; 
5. korraldab õpilase, kellel ilmneb vajadus saada tuge, pedagoogilis-psühholoogilise hindamise.

Psühholoog

Tiia Tarm
Tiia.Tarm@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel.

Psühholoogi tööülesanded on järgmised:
1. Õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, juhindudes lapse heaolust ning tagades lapsele psühholoogilise turvatunde ja kaitstuse.
2. Õpilaste nõustamine individuaalselt, abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu, suhtlemisprobleemide ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste arendamisel.
3. Koostöö arendamine teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemidega. Vajadusel õpilaste suunamine teiste eriala spetsialistide juurde abi saamiseks.
4. Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine,  temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele.

Sagedased probleemid, millega õpilased jõuavad psühholoogi juurde: suhtlemisprobleemid (nt. suhted vanematega, sõpradega, klassikaaslastega, õpetajatega), mõtteviisist ja isiksusest tulenevad probleemid (hirmud, sundmõtted, motivatsioonipuudus, tüdimus, pidev rahuolematus enese ja ümbritsevaga, depressioon jne.), lisaks veel käitumisraskused, kohanemisraskused, agressiivsus, üksindus, tõrjutus, kiusamine, lein ning peres toimuvad protsessid (vanemate lahutus, pinged peres). 

Sotsiaalpedagoog

Maire Kasser
Maire.Kasser@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel. 

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded on järgmised:
1. sotsiaalsete oskuste õpetamine, arendamine;
2. erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine;
3. tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega;
4. kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine;
5. teiste hulgas õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega lastele turvalise õpikeskkonna kujundamine;
6. koolivägivalla juhtumite ennetamine ja lahendamine;
7. laste, vanemate ja õpetajate nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes;
8. koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Eripedagoog

Anu Karus
Anu.Karus@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel. 

Eripedagoogi ülesandeks on:

1. õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine;
2. õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
3. õpiabirühma –või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Õpiabiõpetajad

Õpiabiõpetajate ülesandeks on õpetada ajutise ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilasi, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Abiõpet pakutakse põhiainetes eesti keeles (Riina Raaga, Eha Keel, Anu Karus, Ellen Plaado, Gea Pulst) ja matemaatikas (Anu Karus, Valentina Tsirihhova, Marje Kallasvee). Lisaks pakuvad üldist õpiabi 1. kooliastmes klassiõpetajad (Katrin Lehtma, Siiri Vilgats, Marge Visnapuu, Hanna Kivila).

Abiõpetajana töötab Anna Klepinina.


Seotud lehed:
Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Astumas Tammsaare jälgedes ehk kuidas abituriendid poole päevaga Põhja-Eestile ringi peale tegid

* "Ma usun tegutsemisse!"

* Lahkuv USA suursaadik: "Kõige rohkem jään igatsema eestlasi."

* 8.a ja 8.b hariv vaheajareis PeterburiVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii