Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

9. sept – Lastevanemate koosolek
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
Eelkool 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2018/2019-7, 19. juuni 2019

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2018/2019-7, 19. juuni 2019

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

19. juuni 2019, nr. 1-4/7
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 12.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 12.35
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Ülle Piibar, Kirsti Vooglaid, Anne Soolepp, Ele-Marika Sooväli, Andres-Aare Tooming, Ellen Plaado, Marje Kallasvee, Olga Lillemaa, Heli Malve, Annela Valdi, Merilyn Martis, Karin Hallisk, Saskia Virosiim, Rolando Javier Beaujon Mejia, Katrin Näär, Alari Põlm, Heli Jakobson, Natalja Kedrov, Aivar Metsaveer, Margit Onga, Priit Ratassepp, Sirje Ringmäe, Jana Zebergs, Märt Tammisaar, Linda Veski, Liis Tisler, Karin Kaju, Tanel Renter, Aare Vigla, Maire Kasser, Margarita Eero, Anu Karus, Eha Keel, Marilis Kirotar, Heidi Maiberg, Eve Neito, Gea Pulst, Tanel Renter, Kristi Toomra, Valentina Tsirihhova, Sirje Vasmann-Perend, Laura Johanna Evisalu, Maarja Kikas, Anu Kurik, Hele Täht, Kübe Tämmo
 
Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Kristi Pajur, Lisann Aljaste, Jevgeni Grigorjev, Silva Jõesaar, Marju Jäe, Hanna Kivila, Daniel Nüüd, Diana Rand, Andra Viirpalu, Anna Klepinina, Olga Modina, Viia Kursk, Liidia Kuusksalu, Andres Raja, , Veinika Lemsalu, Katrin Lehtma, Kati Lepp, Aire Luugus, Külli Ratassepp, Riina Raaga, Riina Rotšan, Tiia Tarm, Triin Tibar, Siiri Vilgats, Marge Visnapuu, Kristi Viires

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. 2018./2019. õppeaasta 9. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, K. Kisel, O. Lillemaa, J. Zebergs, V. Tsirihhova
3. 2018./2019. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  - S. Aiaste, A. Kurik
4. Täiendava õppetöö lõpetamine üleminekuklassides – L. Melesk, S. Aiaste

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 
Otsusega 2.1 viidi järgmisesse klassi üle kõik päevakorrapunktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi.
Otsusega 2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jäeti täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 12. juunist 2019 järgmised õpilased: 
Ülevaade täiendava õppetöö sooritamisest järgneb päevakorrapunktis 4.
Otsusega 2.3 jäeti 1.- 3. kooliastmes klassikursust kordama …
Otsusega 2.4 kustutati seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast …
Otsusega 2.5 anti seoses mõjuvate põhjendustega tervislikel põhjustel ajapikendust õppematerjali järele vastamiseks … Mõlemad õpilased vastasid nõutud õppematerjali ära, … lõpetas 11. klassi ja … 10. klassi.
Otsusega 2.6 määrati täiendava õppetöö alguseks üleminekuklassides 12. juuni 2019 ja esimeseks tähtajaks 19. juuni 2019. 
Otsusega 3.1 määrati täiendav õppetöö järgmistele 9. ja 12. klassi õpilastele: …. Nimetatud õpilaste täiendava õppetöö sooritamisest antakse ülevaade päevakorrapunktides 2 ja 3. 
Otsusega 3.2 määrati täiendava õppetöö alguseks 9. klassis 11.06.2019 ja 12. klassis 10.06.2019.

OTSUSTATI:
1.1 Viia järgmisesse klassi üle …
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

2. 2018./2018. õppeaasta 9. klasside lõpetamine

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Karmen Kisel andis ülevaate õppetulemustest 9.a klassis. 
Kiituskirjaga lõpetajaid ei ole, heade ja väga heade hinnetega  lõpetab põhikooli 6 õpilast. 
Järeleksami matemaatikas sooritasid … Täiendava õppetöö matemaatikas sooritasid ... Täiendava õppetöö füüsikas sooritas ...

Valentina Tsirihhova andis ülevaate õppetulemustest 9.b klassis. 
Põhikooli lõpetavad kiituskirjaga ... Heade ja väga heade hinnetega lõpetab 4 õpilast.

… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas ja matemaatika järeleksami.
… sooritas järeleksami ühiskonnaõpetuses. Täiendav õppetöö kirjanduses, keemias, muusikaõpetuses ja loovtöö on tal sooritamata. Jätkab augustis.
… sooritas matemaatika järeleksami ja täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, vene keeles ja keemias. Lõpetab lapsevanem … 19.06.2019 avalduse alusel puuduliku aastahindega kirjanduses.
… lõpetab lapsevanem … 10.06.2019 avalduse alusel põhikooli puuduliku aastahindega keemias. 

Olga Lillemaa ja Jana Zebergs andsid ülevaate õppetulemustest 9.c klassis. 
Põhikooli lõpetab kiituskirjaga ... Heade ja väga heade hinnetega lõpetab  8 õpilast.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas. … sooritas täiendava õppetöö matemaatikas. … sooritas täiendava õppetöö kirjanduses.
Järeleksami matemaatikas sooritasid ….
… lõpetab põhikooli lapsevanem … 18.06.2019 avalduse alusel eesti keele puuduliku eksamihindega ja puuduliku aastahindega matemaatikas. 

OTSUSTATI
2.1 2018./19. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid järgmised õpilased:

9. a klass:

9. b klass:

?
9. c klass
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.

2.2 Väljastada eelpool loetletud õpilastele põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

2.3 Väljastada kiituskirjad 9. klassi õpilastele …
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.


3. 2018./2019. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Anu Kurik andis ülevaate 12. klassi õppetulemustest. … sooritas täiendava õppetöö uurimistöö alustes. … sooritas täiendava õppetöö matemaatikas.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses ja kaitses uurimistöö. … kaitses uurimistöö. 
Kuldmedaliga lõpetavad gümnaasiumi ... … lõpetab ka 12. klassi kiituskirjaga. Hõbemedaliga lõpetavad gümnaasiumi ... Hindele „4“ ja „5“ õppis 6 õpilast. 

OTSUSTATI:
3.1 2018./19. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 12. klassi lõpetavad järgmised õpilased:

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise.

3.2 Väljastada otsuses 3.1 loetletud õpilastele gümnaasiumi lõputunnitus.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise.

3.3 Tunnustada kuldmedaliga 12. klassi õpilasi … ja hõbemedaliga 12. klassi õpilasi …
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010.a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

4. Täiendava õppetöö lõpetamine üleminekuklassides

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste ja Ly Melesk andsid ülevaate täiendava õppetöö tulemustest üleminekuklassides.
Täiendava õppetöö sooritasid järgmised õpilased:
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 2. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, matemaatikas, lõpetas 2. klassi.
…  sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, matemaatikas, lõpetas 3. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, matemaatikas, lõpetas 3. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 3. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, lõpetas 3. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, lõpetas 5. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 5. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles ja kirjanduses, ei sooritanud matemaatikas. Jätkab augustis.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 6. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, ei sooritanud muusikaõpetuses, jätkab augustis.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 6. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö tehnoloogias, lõpetas 6. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas; kehalises kasvatuses jätkab augustis
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 6. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd kehalises kasvatuses, matemaatikas, sooritas täiendava õppetöö kirjanduses.
… sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, lõpetas 6. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, tehnoloogiaõpetuses, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, geograafias inglise keeles, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses ja geograafias inglise keeles, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö geograafias inglise keeles, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö geograafias inglise keeles, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö geograafias inglise keeles, lõpetas 7. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 8. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö keemias, lõpetas 8. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö vene keeles, keemias, lõpetas 8. klassi.
… ei sooritanud füüsikas, sooritas keemias ja tehnoloogias.
…  sooritas täiendava õppetöö kirjanduses ja keemias, ei sooritanud füüsikas, jätkab augustis.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd füüsikas, sooritas täiendava õppetöö inglise keeles.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd matemaatikas ja füüsikas, aga sooritas täiendava õppetöö keemias, jätkab augustis.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd matemaatikas, sooritas täiendava õppetöö keemias ja füüsikas, jätkab augustis.
… sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, lõpetas 8. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö keemias, lõpetas 8. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö tehnoloogiaõpetuses, lõpetas 8. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö muusikaõpetuses, lõpetas 10. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kunstiajaloos, lõpetas 10. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö füüsikas ja keemias, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö füüsikas, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö füüsikas, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, kehaline kasvatus jätkub augustis.
… sooritas täiendava õppetöö meediaõpetuses
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 11. klassi.
… jätkab täiendava õppetööga eesti keeles augustis, sooritas täiendava õppetöö kirjanduses.

OTSUSTATI:
4.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 4 loetletud õpilased, kes sooritasid täiendava õppetöö ja lõpetasid klassi
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi
4.2 Määrata täiendava õppetöö 2. tähtajaks 29. august 2019
Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.
Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii