Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Õpikute väljastamine algavaks õppeaastaks ja kilekaante müük 19.08
August 2019 16.08
Tööpakkumised 12.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2014/2015-9, 28. august 2015

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2014/2015-9, 28. august 2015

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL


28. august 2015, nr. 1-4/9
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 11.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 12.30
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Margarita Eero, Valentina Tsirihhova, Eha Keel, Aire Luugus, Riina Raaga, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Kertu Pildre, Heli Malve, Kristi Toomra, Priit Ratassepp, Ülle Piibar, Liana Lepik, Tiia Tarm, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Viia Hang, Veinika Lemsalu, Riina Rotšan, Triin Tibar, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Aivar Metsaveer, Melena Schultz, Marilis Kirotar, Kalev Kosk, Kati Lepp, Katrin Koit, Külli Ratassepp, Olga Lillemaa, Anette Puusemp, Niina Rekuta, Mailis Ostra, Agnes Kruusmägi, Anu Kurik, Laura-Liis Pärna, Priit Remmelgas, Jana Zebergs, Sirje Vasmann-Perend, Lea Kull

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Eve Neito, Marika Kundla, Janno Isat, Kristi Pajur, Helina Aslan, Sirje Vasmann-Perend, Natalja Kedrov, Piret Eero, Siim Haas, Piret Jürman, Liana Lepik, Evely Pajula, Tanel Renter, Mihkel-Matteus Luik, Andres-Aare Tooming

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. Kokkuvõte täiendava õppetöö ja järeleksamite sooritamisest – Ly Melesk, S. Aiaste, aineõpetajad
3. Kokkuvõte arengukava ja 2014./15. õppeaasta eesmärkide täitmisest – R. Liblik
4. 2015./16. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis – R. Liblik
5. Õppekava muudatustest 2015./16. õppeaastal -  S. Aiaste
6. 2015./16. õppeaasta tunniplaani koostamine – S. Aiaste
7. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2015/16 – R. Liblik 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastu võetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 
Kuna eelmise õppenõukogu otsused olid enamasti seotud õpilaste klassi ja kooli lõpetamise ja täiendava õppetööga, siis järgneb täpsem ülevaade otsuste täitmise hetkeseisust teises päevakorrapunktis. 

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest ja järeleksamitest
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:

OTSUSTATI:
2.1 Lugeda klass lõpetatuks ja viia järgmisesse klassi üle õpilased, kes sooritasid täiendava õppetöö. 
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

2.2 Viia järgmisesse klassi üle ilma eelmist klassi lõpetamata õpilased. 
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.

2.3 Väljastada põhikooli lõputunnistus 9.a klassi õpilastele. 
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

3. Kokkuvõte arengukava ja 2014./15. õppeaasta eesmärkide täitmisest 

4. 2015./16. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis

5. Muudatustest kooli õppekavas

OTSUSTATI:
5.1 Kiita muudatused ja täiendused kooli õppekavas heaks ja juhinduda edaspidi uuendatud kooli õppekavast
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta.

6. 2015./16. õppeaasta tunniplaani koostamine
7. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2015/16      
OTSUSTATI: 
7.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2015./16. õppeaastaks kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 30.09.2015.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt kooli õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.

Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii